Belangrijke data

Belangrijke data 2016-17

 

30/09 → Rapport 1-4
03/10 → Vrijaf
04/10 → Vrijaf – pedagogische studiedag
14/10 → Rapport 5-6
28/10 → Rapport 1-4
31/10-06/11
→ Vrijaf – Herfstvakantie
11/11
→ Vrijaf – Wapenstilstand
15/11  → Oudercontact 1ste jaar
02/12
→ Rapport 1-6
07/12
→ Start examens 4-5-6
08/12
→ Start examens 3
09/12
→ Start syntheseproeven 1-2
21/12
→ Vrijaf – Leerlingenbespreking
22/12
→ Kerstrapport + oudercontact
23/12
→ Eucharistieviering
26/12-08/01
→ Vrijaf – Kerstvakantie
03/02
→ Rapport 1-4
17/02
→ Rapport 5-6
19/02
→ Infodag
27/02-05/03
→ Vrijaf – Krokusvakantie
10/03 → Rapport 1-4
29/03
→ Paasexamens / Syntheseproeven 1-4
30/03
→ Paasexamens / Syntheseproeven 1-6
31/03
→ Paasexamens / Syntheseproeven 1-6
03/04-17/04
→ Vrijaf – Paasvakantie
21/04
→ resultaten paasexamens
28/04 → Rapport 5-6
01/05 → Vrijaf – dag van de arbeid
03/05-05/05
→ Studiereizen
09/05
→ Sportdag
19/05
→ Rapport 1-4
25/05
→ Vrijaf – O.L.H.-Hemelvaart
26/05
→ Vrijaf
02/06 → Rapport 5-6
05/06
→ Vrijaf – Pinkstermaandag
12/06
→ Start examens 4-6
13/06
→ Start examens 3
14/06
→ Start syntheseproeven 1-2
23/06
→ Laatste schriftelijke proef
26/06
→ Vrijaf – Deliberatie
27/06
→ Vrijaf – Deliberatie
28/06
→ Vrijaf – Deliberatie / Proclamatie 6des
29/06
→ Eindrapport + oudercontact
30/06
→ Eucharistieviering
01/07
→ Start zomervakantie

→Schoolvakanties voor de komende jaren kan u reeds vinden op deze site:
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/