Belangrijke data

Belangrijke data 2017-18

 

29/09 → Rapport 1-4
06/10 → Vrijaf – pedagogische studiedag
13/10 → Rapport 5-6
27/10 → Rapport 1-4
30/10-05/11
→ Vrijaf – Herfstvakantie
11/11
→ Vrijaf – Wapenstilstand
14/11  → Oudercontact 1ste jaar
01/12
→ Rapport 1-6
06/12
→ Start examens 4-5-6
07/12
→ Start examens 3
08/12
→ Start syntheseproeven 1-2
20/12
→ Vrijaf – Leerlingenbespreking
21/12
→ Kerstrapport + oudercontact
22/12
→ Eucharistieviering
25/12-07/01
→ Vrijaf – Kerstvakantie
02/02
→ Rapport 1-4
12/02-18/02
→ Vrijaf – Krokusvakantie
23/02
→ Rapport 5-6
04/03
→ Infodag
09/03 → Rapport 1-4
28/03
→ Paasexamens / Syntheseproeven 1-4
29/03
→ Paasexamens / Syntheseproeven 1-6
30/03
→ Paasexamens / Syntheseproeven 1-6
02/04-15/04
→ Vrijaf – Paasvakantie
20/04
→ resultaten paasexamens
27/04 → Rapport 1-6
30/04 → Vrijaf
01/05 → Vrijaf – dag van de arbeid
02/05-04/05
→ Studiereizen
08/05
→ Sportdag
10/05
→ Vrijaf – O.L.H.-Hemelvaart
11/05
→ Vrijaf
21/05
→ Vrijaf – Pinkstermaandag
01/06 → Rapport 1-6
11/06
→ Start examens 4-6
12/06
→ Start examens 3
13/06
→ Start syntheseproeven 1-2
22/06
→ Laatste schriftelijke proef
25/06
→ Vrijaf – Deliberatie
26/06
→ Vrijaf – Deliberatie
27/06
→ Vrijaf – Deliberatie / Proclamatie 6des
28/06
→ Eindrapport + oudercontact
29/06
→ Eucharistieviering
30/06
→ Start zomervakantie

→Schoolvakanties voor de komende jaren kan u reeds vinden op deze site:
http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/schoolvakanties/

 

Print Friendly, PDF & Email