Computerklassen

De school beschikt over 3 computerlokalen. Allen uitgerust met projector en printer. Alle computers zijn aangesloten op het internet.