Administratie

De personeelsadministratie wordt verricht door de directiesecretaris, mevr. I. De Paepe, de leerlingenadministratie door de administratief medewerker, mevr. G. Van der Kelen. Onze coördinator is dhr. W. Demuynck. Het economaat wordt bemand door studiemeesters-opvoeders o.l.v. dhr. S. Cornelis, allen bereikbaar via 053/790441. Het onthaal wordt verzorgd door mevr. M. Stokx.

 ingriddp
mevr. I. De Paepe
griet
mevr. G. Van der Kelen
 mitsy
mevr. M. Stokx
Demuynck Walter
dhr. W. Demuynck
 ignaas
dhr. I. Vanommeslaeghe
mevr. E. Collier
Stefaan Cornelis
dhr. S. Cornelis
Helmut Moortgat
dhr. H. Moortgat