Eerste graad

In het eerste jaar van de humaniora ligt het accent op een degelijke basis voor de verdere schoolloopbaan. Daarom is het belangrijk de hoofdvakken te ondersteunen door er zoveel mogelijk lesuren aan te besteden. We bewaren de klassengroep als belangrijke pedagogische eenheid onder leiding van de klassenleraar.

De leerlingen hebben in het eerste leerjaar A de keuze tussen de module Latijn en de module Moderne talen & Wetenschappen. Naast de 27 gemeenschappelijke lesuren in het eerste jaar heeft de module Latijn 4 uur Latijn en initiatie Grieks en 1 uur project en differentiatie. Voor de module Moderne talen & Wetenschappen wordt uit het keuzegedeelte van 5 uur geput om Nederlands (+1 uur), Frans (+1 uur) en wiskunde (+1 uur) te ondersteunen en om projectwerk m.b.t. Wetenschappen & ict, Taal & cultuur en remediëring voor wiskunde, Frans of Nederlands aan te bieden.
De leerlingen van 1 Moderne talen & Wetenschappen kunnen ook kiezen om het vak muziek in het Nederlands of in het Frans te volgen (CLIL).

 

1° LEERJAAR

27u gemeenschappelijke vorming
Godsdienst
2u
Nederlands
4u
Mens & Samenleving
1u
Frans
4u
Wiskunde
4u
Aardrijkskunde
2u
Natuurwetenschappen
2u
Geschiedenis
1u
Lichamelijke Opvoeding
2u
Muziek (CLIL: M.O. in het Frans)
1u
Beeld
2u
Techniek
2u
KEUZEPAKKETTEN: 5u
“LATIJN”
“MODERNE TALEN
en WETENSCHAPPEN”
Klassieke talen (Latijn)
4u
Project en differentiatie*
1u
Nederlands 1u
Frans 1u
Wiskunde 1u
Project en remediëring** 2u

 

*Leren leren, taalbeschouwing, differentiatie Latijn, Taal & cultuur, Wetenschappen & ICT.

** Project Taal & cultuur, Wetenschappen & ict, remediëring wiskunde & Frans, leren leren, sociale vaardigheden en milieubewustzijn.

 

In het tweede jaar zijn er 24 uren gemeenschappelijke vorming. Het keuzepakket bestaat uit 5 + 3 uren. Dat leidt tot de volgende opties:

2° LEERJAAR

24u gemeenschappelijke vorming
Godsdienst 2u
Nederlands 4u
Frans 3u
Engels 2u
Wiskunde 4u
Aardrijkskunde 1u
Natuurwetenschappen 1u
Geschiedenis 2u
Lichamelijke Opvoeding 2u
Muzikale Opvoeding (CLIL: M.O. in het Frans) 1u
Techniek 2u
 

KEUZEPAKKETTEN: 8u

 

GRIEKS-LATIJN LATIJN MODERNE WETENSCHAPPEN
Latijn 4u Latijn 5u Socio-econ. Initatie 2u
Grieks 4u Frans 1u Wetensch. Werk 3u
Nederlands 1u Nederlands 1u
Wiskunde 1u Frans 1u
Wiskunde 1u

Ook hier worden, behalve in de optie Grieks Latijn, de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde met een extra uur ondersteund.

De vijf overblijvende uren gaan naar de vakken die kenmerkend zijn voor de optie: Latijn of Socio economische Initiatie en Wetenschappelijk Werk.

In al de gemeenschappelijke vakken is het leerprogramma in de drie opties hetzelfde. Zo kunnen b.v. alle leerlingen na het tweede jaar volgens hun aanleg kiezen tussen meer of minder wiskunde vanaf het derde jaar.

De leerlingen van Moderne wetenschappen kunnen kiezen om muzikale opvoeding in het Frans of in het Nederlands te volgen.

Print Friendly, PDF & Email