Lessentabellen

NIEUW: Project 1ste jaar

Project in 1 Moderne Talen en Wetenschappen (vanaf 2018-2019)

Project is een nieuw vak van twee lesuren per week die de eigenheid van de optie 1 Moderne Talen en Wetenschappen extra onderstreept. Leerlingen worden uitgedaagd om zowel binnen als buiten hun interessegebied in contact te komen met nieuwe onderwerpen. Project biedt tal van contexten waarin leerlingen creatief kunnen omgaan met hun kennis, probleemoplossend leren werken en out of the box kunnen en mogen denken.

Improvisatie, filosofie, wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, programmeren … kennen een eerste aanzet binnen Project. We bieden ook ruimte om stil te staan bij leren leren en dit op een vakoverschrijdende manier.

Iedereen komt met alle onderwerpen in contact. Wie weet ontdek je hier nooit eerder gevonden interesses!

Project in 1 Latijn (vanaf 2019-2020)

Als je kiest voor Latijn richting dan ontdek je niet alleen een extra taal maar krijg je er ook een nieuwe culturele achtergrond bij en hulpmiddelen om met andere talen aan de slag te gaan.

Omdat interesses van leerlingen verder kunnen reiken dan het leren van een nieuwe taal en cultuur, bieden we vanaf schooljaar 2019-2020 ook in de Latijnse richting een uur Project aan. Dankzij dit vak komen leerlingen met tal van onderwerpen in contact zoals wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, programmeren, filosofie … . Dit extra uur Project biedt ook mogelijkheden om met leren leren en taalstudie in het algemeen aan de slag te gaan. Wie weet ontdek je hier nooit eerder gevonden interesses!

Lessentabellen

De humaniora bestaat uit drie graden van twee jaar. De eerste graad is een gemeenschappelijke onderwijsvorm. Pas vanaf het eerste leerjaar van de tweede graad wordt het onderscheid gemaakt tussen algemeen vormend (ASO), technisch (TSO), beroeps- (BSO) en kunst- (KSO) secundair onderwijs.

Het Sint-Jozefscollege biedt enkel ASO-vervolgrichtingen aan. Volgende tabel geeft daarvan een overzicht.

Binnen het Katholiek Onderwijs van deze regio zal u nergens een ruimer aanbod aan ASO-studierichtingen vinden.

graad
jaar
1
1A module Latijn
1A module Moderne Talen & Wetenschappen
2
Grieks-Latijn
Latijn
Moderne Wetenschappen
3
GR-LA
Grieks
Latijn
Wetenschappen
Sportwetenschappen
Economie
4
GR-LA
Grieks
Latijn
Wetenschappen
Sportwetenschappen
Economie
5
GR-LA
GR-WI
LA-WI
LA-WE
LA-MT
WE-WI
MT-WE
SPWE
EC-WI
EC-WE
EC-MT
6
GR-LA
GR-WI
LA-WI
LA-WE
LA-MT
WE-WI
MT-WE
SPWE
EC-WI
EC-WE
EC-MT

 

GR-LA = Grieks-LatijnGR-WI = Grieks-Wiskunde

LA-WI = Latijn-Wiskunde

LA-WE = Latijn-Wetenschappen

LA-MT = Latijn-Moderne Talen

EC-WI = Economie-WiskundeWE-WI = Wetenschappen-Wiskunde

MT-WE = Moderne Talen-Wetenschappen

EC-MT = Economie-Moderne Talen

EC-WE = Economie-Wetenschappen

SPWE = Sportwetenschappen

Informatie per graad: 1ste graad / 2de graad / 3de graad

Print Friendly, PDF & Email