Overzicht

De humaniora bestaat uit drie graden van twee jaar. De eerste graad is een gemeenschappelijke onderwijsvorm. Pas vanaf het eerste leerjaar van de tweede graad wordt het onderscheid gemaakt tussen algemeen vormend (ASO), technisch (TSO), beroeps- (BSO) en kunst- (KSO) secundair onderwijs.

Het Sint-Jozefscollege biedt enkel ASO-vervolgrichtingen aan. Volgende tabel geeft daarvan een overzicht.

Binnen het Katholiek Onderwijs van deze regio zal u nergens een ruimer aanbod aan ASO-studierichtingen vinden.

graad
jaar
1
Algemene Vorming met Klassieke Talen
Algemene Vorming
2
Grieks-Latijn
Latijn
Moderne Wetenschappen
3
GR-LA
Grieks
Latijn
Wetenschappen
Sportwetenschappen
Economie
4
GR-LA
Grieks
Latijn
Wetenschappen
Sportwetenschappen
Economie
5
GR-LA
GR-WI
LA-WI
LA-WE
LA-MT
WE-WI
MT-WE
SPWE
EC-WI
EC-WE
EC-MT
6
GR-LA
GR-WI
LA-WI
LA-WE
LA-MT
WE-WI
MT-WE
SPWE
EC-WI
EC-WE
EC-MT

 

GR-LA = Grieks-LatijnGR-WI = Grieks-Wiskunde

LA-WI = Latijn-Wiskunde

LA-WE = Latijn-Wetenschappen

LA-MT = Latijn-Moderne Talen

EC-WI = Economie-WiskundeWE-WI = Wetenschappen-Wiskunde

MT-WE = Moderne Talen-Wetenschappen

EC-MT = Economie-Moderne Talen

EC-WE = Economie-Wetenschappen

SPWE = Sportwetenschappen

Informatie per graad: 1ste graad / 2de graad / 3de graad

Print Friendly, PDF & Email