Tweede graad

In het derde en vierde jaar biedt het college negen keuzemogelijkheden aan. Alleen voor de richtingen met Grieks of Latijn moet de keuze voor die vakken reeds in de eerste graad zijn gebeurd. Voor al de andere richtingen geldt er geen beperking.

Studierichtingen:

  • Economie met 4 u. wiskunde (A)
  • Economie met 5 u. wiskunde (B)
  • Grieks-Latijn met 4 u. wiskunde (A)
  • Grieks-Latijn met 5 u. wiskunde (B)
  • Latijn met 4 u. wiskunde (A)
  • Latijn met 5 u. wiskunde (B)
  • Wetenschappen
  • Sportwetenschappen

De uren die de school zelf mag toewijzen werden oordeelkundig verdeeld over de verschillende vakken. Soms zijn ze bedoeld als ondersteuningsuur voor de moderne talen. In twee richtingen diepen we het vak wiskunde verder uit.

TWEEDE GRAAD (3de en 4de jaar)

Economie A Economie B Grieks-Latijn A Grieks-Latijn B Latijn A Latijn B Weten-

schappen

Sportwetenschappen
Godsdienst

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Lich. Opv.

Plast. Opv.

Muz. Opv.

Informatica

2

1

2

2

1/0

0/1

1

2

1

2

2

1/0

0/1

1

2

1

2

2

1/0

2

1

2

2

2

1

2

2

1/0

0/1

1

2

1

2

2

1/0

0/1

1

2

1

2

2

1/0

0/1

1

2

1

2

2

Nederlands

Frans

Engels

Duits

4

5*/4

3/3*

0/1

4

4

3/2

0/1

4

3

2

0/1

4

3

2

0/1

4

4*/3

3*

0/1

4

3

3*/2

0/1

4

5*/4

3/3*

0/1

4

4

3/2

0/1

Wiskunde 4 5* 4 5* 4 5* 5 5
Biologie

Chemie

Fysica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Grieks

Latijn

Economie

 

 

4

 

 

4

4

4

4

4

 

5

 

5

Sport 3

Opmerkingen:

Waar 1 cijfer vermeld staat, is dat het aantal uren voor het 3de en het 4de jaar; bij een schuine streep tussen de 2 cijfers: links = 3de jaar, rechts = 4de jaar.

Een * duidt aan dat er een uur is bijgevoegd uit het complementaire gedeelte.

Print Friendly, PDF & Email