Jongeren volgen 24 uur wiskundeles (Het Laatste Nieuws)