Informatie einde schooljaar 2019-2020

Inscription on blackboard background

NIEUWIGHEDEN m.b.t. de ATTESTEN
Voor de leerlingen van 1A wordt er geen B-attest gegeven naar het tweede jaar toe. De klassenraad kan wel een aantal basisopties uitsluiten. In dat geval spreekt men van een ‘A-attest met beperkingen’.
Een leerling met een B-attest (tweede, derde of vierde jaar) of een leerling met een A-attest met beperkingen (eerste jaar), kan vanaf dit schooljaar het jaar overdoen enkel als hij een gunstig advies heeft gekregen van de klassenraad. Wie ervoor kiest, mits gunstig advies van de klassenraad, om over te zitten, vraagt ook het advies van het CLB (VCLB Aalst, 053 78 85 10, info@vclbaalst.be).

EINDRAPPORT
Op 2 juli vanaf 8.30 u. kunnen de ouders via Smartschool de resultaten voor het tweede semester en de beslissing van de klassenraad met het eventuele advies terugvinden. Bij een tekort voor één of meer vakken kan de klassenraad een waarschuwing geven. In dat geval wordt een vakantiewerk en moet de leerling in het volgende schooljaar bewijzen dat het tekort werd bijgewerkt. Als dat niet zo is, leidt dit normaal tot een B- of een C-attest. Enkel in geval van B-attest (of A-attest met beperkingen), C-attest, bijkomende proe(f)ven of vakantiewerk(en) (eventueel met waarschuwing) ontvangen de ouders via de post een formulier met de beslissing van de klassenraad.

DATA VAN DE BIJKOMENDE PROEVEN
De leerlingen die bijkomende proeven hebben, moeten hun vakantiewerk daarvoor opsturen naar het thuisadres van de leraar van het betrokken vak voor zaterdag 1 augustus.
Voor de bijkomende proeven gelden de volgende data:

  • Talen, godsdienst en geschiedenis op 17 augustus om 8.30 u.
  • Wiskunde, wetenschappen, economie en aardrijkskunde op 18 augustus om 8.30 u.

De leerlingen en hun ouders krijgen de precieze informatie via smartschool doorgestuurd door mevr. Els De Meerleer.

TE BEWAREN STUDIEDOCUMENTEN
In de week van 22 juni dienen de leerlingen hun planningsagenda (op de kaft voorzien van naam en klas) en hun mappen met persoonlijk werk en overhoringen in. Ze worden bewaard in het archief en ter beschikking gesteld van de doorlichting. Ook de schriften van drie leerlingen per klas worden ingezameld. Alle andere leerlingen bewaren hun schriften gedurende het volledige schooljaar thuis.

ONLINE OUDERCONTACT
Tijdens het online oudercontact van donderdag 2 juli kunnen ouders de uitslagen en/of de keuze van de studierichting bespreken met de leerkrachten, de leerlingenbegeleiders en de directie. Ouders maken vanaf maandag 22 juni 2020 een afspraak via het online inschrijvingsplatform (https://oudercontact.sjcaalst.be).  Afspraken zijn mogelijk tussen 16.00 u. en 19.00 u. Zowel voor het maken van een afspraak als voor het online oudercontact zelf krijgen de ouders via Smartschool een bericht waarin we de procedure duidelijk uitleggen.

STUDIEKEUZE
Na het eerste, tweede en vierde jaar of na een B- of C-attest vragen wij u om de studiekeuze ten laatste op zondag 5 juli mee te delen via het online platform https://boek.sjcaalst.be . De ouders ontvingen een Smartbericht met de procedure samen met de boekenlijst voor volgend schooljaar.
Een overzicht van de studierichtingen op het college (https://humaniora.sjcaalst.be/studieaanbod/) en de lessentabelen (https://humaniora.sjcaalst.be/studieaanbod/lessentabellen/) vindt u terug op onze website.

NIEUWE BOEKEN SCHOOLJAAR 2020-2021
Leerlingen kunnen hun nieuwe handboeken bestellen via het college. De ouders ontvingen daartoe een Smartbericht met de nodige uitleg. Ze geven hun bestelling online door, dit ten laatste op dinsdag 27 juli. De bestelde boeken kunt u op donderdag 27 augustus (van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.) of op vrijdag 28 augustus (van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 18.00 u.) afhalen in de P. Taeymanszaal (ingang Pontstraat nr. 11), mits voorlegging van bewijs van betaling.

BEREIKBAARHEID CLB
Het CLB is bereikbaar in de Langestraat (053 78 85 10) tot en met 15 juli en vanaf 19 augustus, van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u. Om wachten te vermijden, wordt aangeraden om vooraf telefonisch een afspraak te maken.

image_pdfimage_print
Scroll naar boven