Informatie einde schooljaar 2020-2021

OPVANG TIJDENS DE DELIBERATIEDAGEN
De deliberaties vinden plaats van donderdag 24 tot en met maandag 28 juni 2021. Op deze dagen zijn er geen lessen of parascolaire activiteiten. De school is wettelijk verplicht om in opvang te voorzien voor leerlingen die dit wensen.
Ouders die wensen dat hun kinderen tijdens een of meer deliberatiedagen naar school komen, brengen dhr. Rob De Winter via Smartschool op de hoogte en dit ten laatste op dinsdag 8 juni.
Op donderdag 24, vrijdag 25 en maandag 28 juni 2021 zal de school voor opvang zorgen van 08.25 u. tot 16.00 u. Wie zich inschrijft voor de opvang, blijft de hele dag op school. De leerlingen brengen een lunchpakket mee en verzamelen om 08.25 u. op de kleine speelplaats.

BINNENBRENGEN PWO-MAP, AGENDA EN LOCKERSLEUTEL TIJDENS DE DELIBERATIEDAGEN
De leerlingen worden niet verwacht op school tenzij voor het indienen van de PWO – map, agenda en lockersleutel. Hieronder vindt u het schema waarin vermeld wordt op welke dag en welk tijdstip wij de leerlingen verwachten voor het indienen van de PWO-map, agenda en lockersleutel.

LAATSTE SCHOOLDAGEN: DINSDAG 29 en WOENSDAG 30 JUNI 2021
Meer info over de laatste schooldagen vindt u hier.

INFORMATIE m.b.t. DE ATTESTEN
Voor de leerlingen van 1A wordt er geen B-attest gegeven naar het tweede jaar toe. De klassenraad kan wel een aantal basisopties uitsluiten. In dat geval spreekt men van een ‘A-attest met beperkingen’.

Een leerling met een B-attest (tweede, derde of vierde jaar) of een leerling met een A-attest met beperkingen (eerste jaar), kan vanaf dit schooljaar het jaar overdoen enkel als hij een gunstig advies heeft gekregen van de klassenraad. Wie ervoor kiest, mits gunstig advies van de klassenraad, om over te zitten, vraagt ook het advies van het CLB (VCLB Aalst, 053 78 85 10, info@vclbaalst.be).

MEDEDELING VAN DE UITSLAGEN
Alle externen, kwarten en half-internen komen hun resultaten en de deliberatiebeslissing op het college halen op dinsdag 29 juni 2021 bij de klassenleraar.
Wie n.a.v. de rapportcijfers of het attest nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij onze leerlingenbegeleiders, mevr. F. Eeman (eerste graad), mevr. H. Landsheere (tweede graad) en mevr. A. Eemans (derde graad).

Verdere concrete afspraken zullen in de loop van de komende weken via Smartschool gecommuniceerd worden.

VERDUIDELIJKING EINDRAPPORT
Op 29 juni vanaf 11.00 u. kunnen de ouders via Smartschool de resultaten voor het tweede semester en de beslissing van de klassenraad met het eventuele advies terugvinden. Bij een tekort voor één of meer vakken kan de klassenraad een waarschuwing geven. In dat geval wordt een vakantiewerk gegeven en moet de leerling in het volgende schooljaar bewijzen dat het tekort werd bijgewerkt. Als dat niet zo is, leidt dit normaal tot een B- of een C-attest. Enkel in geval van B-attest (of A-attest met beperkingen), C-attest, bijkomende proe(f)ven of vakantiewerk(en) (eventueel met waarschuwing) ontvangen de ouders via de post een formulier met de beslissing van de klassenraad.

ONLINE OUDERCONTACT
Tijdens het online oudercontact van dinsdag 29 juni 2021 kunnen ouders de uitslagen en/of de keuze van de studierichting bespreken met de leerkrachten, de leerlingenbegeleiders en de directie. Ouders maken vanaf maandag 14 juni 2021 om 12.00 u. een afspraak via het online inschrijvingsplatform en dit tegen ten laatste dinsdag 29 juni 2021 om 12.00 u.  Afspraken zijn mogelijk tussen 16.00 u. en 19.00 u. Zowel voor het maken van een afspraak als voor het online oudercontact zelf krijgen de ouders via Smartschool een bericht waarin we de procedure duidelijk uitleggen.

STUDIEKEUZE
Na het eerste, tweede en vierde jaar of na een A – attest met beperkingen, een B- of C-attest vragen wij u om de studiekeuze ten laatste op maandag 5 juli mee te delen via het online studiekeuzeplatform. De procedure vindt u hier terug.
Een overzicht van de studierichtingen op het college en de lessentabellen vindt u terug op deze website.

VAKANTIEWERK
We vragen aan de ouders van de leerlingen die een vakantiewerk hebben om ons vóór 5 juli 2021 een verklaring te bezorgen waarin zij melden dat hun zoon/dochter het vakantiewerk met zorg zal maken en tijdig (voor 15 augustus 2021) zal indienen.
De ouders van deze leerlingen mailen deze verklaring naar rob.dewinter@sjcaalst.be.

TE BEWAREN STUDIEDOCUMENTEN
In de loop van de volgende weken ontvangen de leerlingen een mail via Smartschool i.v.m. concrete afspraken hieromtrent.

DATA VAN DE BIJKOMENDE PROEVEN
De leerlingen die bijkomende proeven hebben, moeten hun vakantiewerk daarvoor opsturen naar het thuisadres van de leraar van het betrokken vak voor zaterdag 31 juli 2021.

Voor de bijkomende proeven gelden de volgende data:

  • Talen, godsdienst en geschiedenis op 16 augustus 2021 om 8.30 u.
  • Wiskunde, wetenschappen, economie en aardrijkskunde op 17 augustus 2021 om 8.30 u.

De leerlingen en hun ouders krijgen de precieze informatie via Smartschool doorgestuurd door dhr. Rob De Winter.

BEREIKBAARHEID CLB
Het CLB is bereikbaar in de Langestraat (053 78 85 10) tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus 2021, van 8.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.30 u. Om wachten te vermijden, wordt aangeraden om vooraf telefonisch een afspraak te maken.

image_pdfimage_print
Scroll naar boven