Juniorcollegedag

Op woensdagvoormiddag 11 januari namen de leerlingen van 6 LAMT/MTWE deel aan de Juniorcollegedag op Campus Brussel van de KU Leuven. Ze volgden twee hoorcolleges, eerst gezamenlijk ‘Kuifje in Vertalië. Hoe boeken door verschillende talen en culturen reizen’. Prof. dr. Elke Brems toonde aan hoe via vertalingen culturele transfers ontstaan. Ze baseerde zich daarvoor op de originele Franstalige strips Tintin van Hergé, vertaald in meer dan 100 talen. Daarna kozen de leerlingen volgens hun interesse ofwel ‘Literatuur als herschrijving: de mythe van Penelope’ van Prof. dr. Elke D’hoker: hoe de Ilias en Odyssee van Homeros – al ontelbare malen vertaald, bewerkt en herschreven – hedendaagse Europese schrijvers en kunstenaars blijvend inspireert. Ofwel ‘Hoe het recht en de wet twee verschillende dingen zijn’ van Prof. dr. Bert Demarsin: een interactief college waarin professor Demarsin trachtte duidelijk te maken wat rechten studeren precies inhoudt.

De deelname aan de Juniorcollegedag beoogde o.a. het realiseren van specifieke eindtermen, eigen aan een richting Moderne Talen, zoals ‘De leerlingen kunnen vergelijken hoe in de eigen cultuur en in andere culturen informatie gebracht wordt bij interpersoonlijke, intergroeps- en massacommunicatie’ maar liet onze retorica-leerlingen, op de drempel van hoger onderwijs, ook kennismaken met een academisch college, wetenschappelijk onderzoek, een studierichting, een campus, een aula. De reacties van de leerlingen waren positief:

Ik vond de Juniorcollegedag in Brussel…

… zeer nuttig. We kregen namelijk een realistisch beeld van een les in het hoger onderwijs en kregen zelfs van bepaalde studierichtingen (die ons wel interesseren) al een voorproefje. Het deed me zelfs twijfelen of ik al dan niet Rechten of Taal- en Letterkunde zou willen studeren.

… een interessante, educatieve en beslissende ervaring. Zelfstandig een lesdag volgen op een universiteit of hogeschool is voor veel retorici vaak een brug te ver. De stap durven maken om je alleen tussen alle oudere studenten te begeven, vergt toch een portie moed. Deze groepsuitstap maakte dit dan ook veel aangenamer (…). Verder waren beide keuzevakken ook leerrijk en beslissend voor mijn studiekeuze.