Olympiade Nederlands (derde graad)

Woensdag 15 februari namen negen leerlingen uit het zesde jaar deel aan de voorronde van de Olympiade Nederlands. Deze vond plaats op school en verliep voor het eerst volledig digitaal. De proef bestond uit een afwisseling van open vragen en multiplechoicevragen over onderwerpen zoals drogredenen, ChatGPT, taalregels en taalgevoel, de literaire canon, Toki Pona (een verzonnen taal), Vlaams nationalisme in de literatuur … Een ware uitdaging! Helaas behaalde niemand van onze leerlingen een finaleplaats, maar Maud Lauweres (6LAWIB) kreeg een eervolle vermelding omdat ze bij de hoogst scorende 7,5% hoorde bij de open vragen. We wensen alle deelnemers proficiat met hun fraaie prestatie. Op naar de volgende editie!

Wat is de Olympiade Nederlands?

De Olympiade Nederlands is een wedstrijd over taal, literatuur en cultuur. De Olympiade begon in 2019 om de veelzijdigheid van het vak Nederlands – als studiediscipline ook wel neerlandistiek genoemd – te demonstreren aan scholieren in het voortgezet onderwijs. Nederlands is meer dan taal- en redekundig ontleden; achter Nederlands schuilt een heel universum.

Voor wie is de Olympiade Nederlands bedoeld?

De Olympiade Nederlands is bedoeld als uitdagende proef voor scholieren in de hoogste graad van het voortgezet onderwijs. De bedoeling is om deze scholieren kennis te laten maken met hun talent voor taal en cultuur.

Voor meer informatie: https://www.olympiadenederlands.org/