Project Artistieke Vorming

De leerlingen van het vierde jaar werden voor het eerst ondergedompeld in de kunstige wereld van het nieuwe vak Artistieke Vorming. Vooreerst wisten zij niet goed wat hen te wachten stond in hun nieuwe curriculum, maar al snel durfden onze vierdes hun oogkleppen open te zetten. Een ietwat theoretischer eerste semester mondde uit in een stevige bagage om hun artistieke zelve te gaan ontdekken tijdens het tweede semester.

Alle groepen kregen het hoofdthema ‘smaak geven’. Daaruit vloeide een brainstorm voort en het thema werd steeds enger. Zintuigen, dromen, emoties, kleur … werden begrippen waarrond onze projectgroepen mee aan de slag gingen. Alle creaties mondden uit in een interactieve tentoonstelling. Elke themaruimte werd opgefleurd met muzikale, theatrale, beeldende en ICT-gerelateerde uitvoeringen. Met veel trots en enthousiasme betrokken onze leerlingen de bezoekers bij hun kunstvorm.