VASTENRETRAITE

“De steen is weggerold” is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuïeten. De ignatiaans geïnspireerde retraite, deze keer geschreven door mevr. Rita Loyens, gaat van start op Aswoensdag (14 februari) en eindigt op Paaszondag.

De retraite beoogt om, via een dagelijkse gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips, een innerlijke reis naar Pasen intenser te beleven.
Ons leven ondervindt immers wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is geen tijd en ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht kunnen zien. Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet gemakkelijk om te onderscheiden wat overtollige ballast is en hoe we die dan kunnen afleggen. Mogen we Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en om kleine rustpuntjes toe te laten.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Wie eerder al deelnam, hoeft zich niet opnieuw aan te melden.