1

Praktische info schooljaar 2022-2023

Boeken schooljaar 2022-2023

De boeken voor de leerlingen van het eerste jaar werden door de school collectief aangekocht en zullen op 1 september uitgedeeld worden in de klas.
Voor het eerste jaar is er een lijst beschikbaar met materiaal dat door de leerling zelf moet aangekocht worden tegen begin september. Ook voor het vak ‘beeld’ is er specifiek materiaal nodig. Beide lijsten zijn hieronder terug te vinden.

De boeken voor komend schooljaar voor de leerlingen van het 2de tot en met het 6de jaar kunnen niet meer via de school besteld worden. U kunt met de boekenlijst die u hieronder terugvindt terecht bij de boekhandel. Wij vragen indien mogelijk de boeken tegen 1 september in het bezit te hebben.

Boeken die via de school besteld werden en betaald werden, kunnen afgehaald worden op het college op volgende data:

 • donderdag 25 augustus doorlopend van 9.00 u. tot 16.00 u.
 • vrijdag 26 augustus doorlopend van 9.00 u. tot 16.00 u.
 • maandag 29 augustus 2022 doorlopend van 9.00 u. tot 18.00 u.

Gelieve een stevige draagtas mee te brengen om de boeken mee naar huis te nemen.

Boekenlijsten per richting – schooljaar 2022-2023

Communicatie met ouders

Focus

Voor meer informatie i.v.m. de organisatie van de school, de maandkalender, nieuws e.d. verwijzen we graag naar FOCUS, onze digitale nieuwsbrief. FOCUS ontvangt u één keer per maand behalve in de maand mei. Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief kan via dit inschrijvingsformulier.

Het Smartschool co-account

Toegang ouders tot Smartschool

Bij het begin van het schooljaar ontvingen alle leerlingen een account voor het digitale schoolplatform Smartschool.
Alle ouders beschikken ook over een eigen co-account. Per leerling zijn er twee co-accounts beschikbaar. De toegang tot Smartschool vindt u op de startpagina van onze website voor de humaniora: www.sjcaalst.be of rechtstreeks naar Smartschool: http://sjcaalst.smartschool.be.
Als gebruikersnaam geeft u dezelfde gebruikersnaam als die van uw zoon of dochter in (naamvoornaam), als wachtwoord voert u de unieke code in die u begin september per brief heeft ontvangen. Aanmelden met de tweede co-account kan met dezelfde gebruikersnaam, het wachtwoord is dan echter de tweede code die u per brief heeft ontvangen. U kunt deze wachtwoorden te allen tijde wijzigen.
Mocht u enige hinder ondervinden, dan kunt u contact opnemen met onze ICT-coördinator, dhr. Helmut Moortgat (helmut.moortgat@sjcaalst.be).
U kunt via Smartschool de online schoolagenda consulteren, de resultaten van taken en toetsen opvolgen, het groeirapport bekijken en gebruik maken van de berichtenmodule. Indien u meerdere kinderen heeft op het college, dan kunt u de verschillende co-accounts aan elkaar koppelen.

Resultaten van taken en toetsen op Smartschool

De leerkracht maakt de resultaten van taken en toetsen voor de leerlingen zichtbaar in het “Skore puntenboekje” op Smartschool. Hij doet dit weliswaar niet noodzakelijk meteen na de correctie van de taak of toets. 48 uur nadat de leerkracht zijn resultaten zichtbaar heeft gemaakt, zijn ze ook voor de ouders zichtbaar in het “Skore puntenboekje”.

Hoe kunt u de resultaten van uw zoon of dochter consulteren?

 • U meldt zich aan op Smartschool.
 • Bovenaan klikt u op “Ga naar” en kies voor “resultaten”.
 • In de linkerkolom kiest u voor “Resultaten” of “Rapporten”

We willen meteen ook uw aandacht vestigen op het feit dat het belangrijk is om ook steeds de gecorrigeerde toets of taak met uw kind te bekijken. De afspraken hieromtrent kunt u hierboven onder de rubriek “Map voor persoonlijk werk en overhoringen (PWO-mappen)” lezen.

U kunt er ook voor kiezen om geen meldingen te ontvangen wanneer het resultaat van een overhoring/taak zichtbaar wordt gezet. Hiervoor klikt u op MELDINGEN (rechts bovenaan) en nadien op INSTELLINGEN. Op deze pagina kunt u trouwens alle meldingen beheren (bv. wanneer u meldingen krijgt en waarvoor).

Het groeirapport

Om de opvolging van de resultaten van uw zoon of dochter nog makkelijker te maken, bieden wij op Smartschool naast het maandrapport ook een groeirapport aan.

Dit groeirapport geeft voor elk vak het resultaat voor dagelijks werk (DW) – en voor moderne talen ook voor de vaardigheden/taaltaken – op basis van alle taken en toetsen die de leerling heeft afgelegd vanaf begin september tot op het ogenblik waarop u het groeirapport raadpleegt. Zo heeft u steeds een correcte weergave van de gemaakte evolutie.

Hoe kunt u het groeirapport consulteren?

 • U meldt zich aan op Smartschool.
 • In de rechterkolom “Administratie” klikt u op “Skore puntenboekje”.
 • Vervolgens heeft u in de linkerkolom de keuze tussen  (Start) en  (Evaluaties) en (Rapporten). U klikt op  (Rapporten) en bovenaan in het midden op GroeirapportLLN.

Berichten sturen via het co-account

De ouders van onze leerlingen beschikken allemaal over een Smartschool co-account. Via dit account kunt u eenvoudig berichten sturen naar leraren, klasgenoten van uw zoon/dochter, maar ook naar andere ouders. U stuurt dan een bericht van uw co-account naar een andere co-account. U vindt een bepaalde klas makkelijk terug door te klikken op het groene plusje naast het veld waar u de naam van de geadresseerde moet invoeren. Wanneer u dan op een bepaalde klas klikt, kunt u een individuele leerling selecteren en een bericht sturen naar zijn/haar account of naar de co-account van vader/moeder.
We vragen de ouders om niet bij elk minder resultaat meteen een bericht te sturen naar de leerkrachten. Smartschool verlaagt heel erg de drempel om een leraar te contacteren, waardoor de leraren overstelpt dreigen te raken door berichten. Gelieve alleen contact op te nemen bij een ernstig probleem (van welke aard ook). We verwachten van onze leraren niet dat zij tijdens het weekend e-mails of Smartschoolberichten beantwoorden.

De Smartschool APP

De Smartschool app is speciaal ontwikkeld voor leerlingen, leerkrachten én ouders. De app is geoptimaliseerd voor zowel telefoons als tablets. Dankzij de push notificaties bent u altijd op de hoogte van uw nieuwe berichten. De Smartschool App is beschikbaar voor iOS (iPhone, iPad, iPod Touch), Android smartphones/tablets en voor Windows.
U vindt er de berichtenmodule en u kunt er het puntenboek (evaluaties en rapporten) en de schoolagenda van uw zoon/dochter consulteren. Het grote voordeel van de app is dat u zich niet steeds hoeft aan te melden: u doet dit één keer en nadien volstaat het om op het icoontje te tikken om toegang te hebben tot de verschillende modules.


Maaltijden

Alle leerlingen zullen een tijdelijke leerlingenkaart ontvangen met hierop hun naam en hun persoonlijke barcode. 

Zo zijn zij in de mogelijkheid om vanaf donderdag 1 september soep en/of een belegd broodje of een warme maaltijd te bekomen.

Tijdens de middagpauze zijn volgende opties mogelijk om te eten op het college:

 • Een warme maaltijd (€ 5,50) nuttigen in de warme refter.
 • Eigen lunchpakket en drankje meebrengen van thuis. Er kan in de Ponderosa soep bekomen worden voor € 0,70. (Registratie van de aankoop via de barcode op de leerlingenkaart. Afrekening volgt via de schoolrekening.)
 • Een belegd broodje aankopen in de warme refter. De kostprijs bedraagt € 2,80 per broodje, inclusief een kom soep. (Registratie van de aankoop via de barcode op de leerlingenkaart. Afrekening volgt via schoolrekening.)

Let op: op het college kunnen er geen dranken aangekocht worden. De leerlingen kunnen gratis plat water krijgen in de refter. 

Voor een vlot verloop hanteren we volgende shifts in de warme refter:

 • maandag:
  • 1ste shift (binnenkomen vanaf 12.05 u.): 2de en 3de graad
  • 2de shift (binnenkomen vanaf 12.30 u.): 1ste graad
 • dinsdag:
  • 1ste shift (binnenkomen vanaf 12.05 u.): 1ste graad
  • 2de shift (binnenkomen vanaf 12.25 u.): 2de en 3de graad

Op dinsdag is er binnen de shifts nog een aangepaste volgorde van de verschillende jaren:

 • donderdag:
  • 1ste shift (binnenkomen vanaf 12.05 u.): 2de en 3de graad
  • 2de shift (binnenkomen vanaf 12.30 u.): 1ste graad
 • vrijdag: iedereen welkom vanaf 12.05 u.

Willen de ouders, vóór het schooljaar begint, overleggen welk middagregime (*) hun zoon of dochter zal volgen? 

*Mogelijke middagregimes : 

= intern 

4 = kwartintern: leerlingen die op school blijven, maar niet warm blijven eten: 

 • leerlingen brengen hun eigen boterhammen (en drankje) mee 
 • soep is verkrijgbaar tegen (€ 0,70)
 • broodjes (€ 2,80) soep inbegrepen) zijn verkrijgbaar en worden          verrekend via de schoolrekening 

2 = halfintern: leerlingen die een warm middagmaal (soep inbegrepen, verrekend via de schoolrekening) op school gebruiken 

E = extern: leerlingen die effectief thuis gaan eten – uitzonderingen worden persoonlijk met de pedagogisch adjunct – directeur, dhr. Rob De Winter besproken – « ergens in de stad » eten is in ieder geval verboden, cf. schoolreglement 4.1.6. 

Op de eerste schooldag vragen we de ouders om de gele infofiche in te vullen. Aangezien deze infofiche belangrijk is voor de administratie van de school, verzoeken we iedereen om deze fiche aan zijn/haar klastitularis te bezorgen ten laatste tegen maandag 5 september om 16.00 u. 
Op deze fiche geeft u voor elke dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) het ‘regime’ (zie boven) aan, en dit kan/mag verschillend zijn van dag tot dag.  

voorbeelden: 

 maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag 

of : 

maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag 

of : 

maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag 

of:  

maandag  dinsdag  donderdag  vrijdag 

Avondstudie

Er zal opvang- en avondstudie zijn vanaf donderdag 1 september.

Leerlingen die zich willen verzekeren van een regelmatige studietijd of die de wachttijd vóór ze vervoer naar huis hebben, nuttig willen besteden, kunnen iedere volle lesdag (ook op vrijdag) terecht in de opvangstudie van 16.15 u. tot 17.00 u. of de avondstudie van 16.15 u. tot 17.30 u. of van 16.15 u. tot 18.00 u. Inschrijven voor deze studie is verplicht. U mag vanaf maandag 5 september hierover verdere communicatie verwachten via Smartschool.

De opvangstudie van 16.15 u. tot 17.00 u. vindt plaats in de warme refter.

De avondstudie van 16.15 u. tot 17.30 u. vindt plaats in de kwartenrefter.

De avondstudie van 16.15 u. tot 18.00 u. vindt eveneens plaats in de kwartenrefter.

Leerlingen die naar de opvangstudie (tot 17.00 u.) gaan, verzamelen bij het belsignaal om 16.15 u. aan de Ponderosa.

Leerlingen die naar de avondstudie (tot 17.30 u. of 18.00 u.) gaan, verzamelen bij het belsignaal om 16.15 u. aan de ingang van gebouw 37 op de grote speelplaats.

Fietsenstalling

De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus (Klapstraat). Dit kan elke dag tussen 07.45 u. en 08.25 u. Na schooltijd zal deze poort open zijn tot 16.25 u.
In het verleden werden er reeds meerdere malen fietsen gestolen in de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat. Het is o.a. daarom ten stelligste verboden om fietsen te plaatsen in de rekken ter hoogte van de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat.

De leerlingen die in de studie blijven, ’s middags naar huis gaan eten of een naschoolse activiteit bijwonen, stallen hun fiets aan de dienstingang achter de aluminiumpoort rechtover de Sint-Martinuskerk. Zij verlaten vervolgens de dienstingang via dezelfde weg en betreden het college via de leerlingeningang Pontstraat 11. Niemand mag via de keuken het collegegebouw betreden.
Leerlingen komen niet zelf met de wagen of per bromfiets naar het college, tenzij ze wegens de grote afstand (min. 10 km) daartoe toestemming kregen van de pedagogisch adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

Waar kunnen leerlingen studeren en schooltaken op PC maken?

Start:     8.00 u. stipt
Einde:    8.20 u.
Alle dagen behalve maandag. Eens binnen, blijft men tot het einde.
P. Taeymanszaal stille studie
Start:       12.30 u. of 12.50 u.
Einde:      12.50 u. of 13.10 u.
ma, di, do, vr
projectieklas stille studie
Start :      12.30 u.
Einde:     13.10 u.
Vrij in en uit.
PC-klas (vroegere talenklas) overlegstudie en werken met laptop
Start:        16.15 u.
Einde:      17.00 u.
ma, di, do, vr
warme refter stille studie
Start:        16.15 u.
Einde:      17.30 u.
ma, di, do, vr
kwartenrefter stille studie
Start:        16.15 u.
Einde:     18.00 u.
ma, di, do, vr
kwartenrefter stille studie

Sport- en turnkledij

Elke leerling moet voor L.O. beschikken over het standaard turnpak, te verkrijgen via het college.

Leerlingen van het eerste jaar en instromers van het tweede t.e.m. het zesde jaar die een turnpak van het college nodig hebben, krijgen de kans om dit begin september online te bestellen (instructies volgen).

Wie doorheen het schooljaar merkt dat de turnkledij aan vervanging toe is, dient hiervoor met zijn leerlingenkaart langs te gaan op prefectuur 1 bij dhr. Van de Winkel. De aangekochte T-shirt en/of broek zullen dan verrekend worden via de eerstvolgende schoolrekening.

Leerlingen die hun turnpak nog niet in orde hebben, nemen voorlopig in eigen sportkledij (T-shirt en short) deel aan de L.O.-les.

Effen witte sokken en (overwegend) witte sportschoenen koopt men elders.

Het turnpak kan na de L.O.-les opgeborgen worden in de kast die aan de klas is toegewezen of in een persoonlijke locker. Alles moet onuitwisbaar met de volledige familienaam getekend zijn (kan eenvoudig met stift geschreven worden op het witte lintje in shirt en broek). We dringen er ook op aan dat na een wasbeurt het turnpak opnieuw in orde is tegen de eerstvolgende L.O. – les en dat het niet blijft rondslingeren in klassen, aan de kapstokken in de gangen of op de speelplaatsen.

Tijdens de zwemlessen dragen de leerlingen een aansluitende zwembroek of badpak (geen strandshort of sportbikini). In het collegezwembad is een latex badmuts verplicht. Het zwemgerief neem je na elke zwemles mee naar huis.

Voor vrij te kiezen training, zwemmen en naschoolse sport voorzie je andere kledij.

Vrijstelling L.O.- of zwemlessen

De leerlingen leggen attesten voor kortstondige vrijstelling van L.O.- of zwemlessen rechtstreeks aan hun leerkracht L.O. voor. Bij een langdurige ongeschiktheidsverklaring wordt een vervangtaak opgelegd en dient men zijn doktersattest in bij de pedagogisch adjunct-directeur.

Bijdrageregeling