Informatie voor de start van het schooljaar 2021-2022

Coronamaatregelen

 • Iedereen draagt een mondmasker van bij het betreden van het college.
 • Op de speelplaats, in de gangen en toiletten draagt iedereen een mondmasker.
 • In het klaslokaal mogen de leerlingen, wanneer zij zitten, het mondmasker afzetten.
 • Handhygiëne blijft gelden: bij het binnenkomen van de school en bij het binnenkomen van elk klaslokaal.
 • Het delen van voedsel in de klassen en op de speelplaats wordt streng afgeraden. Het eten van lollies is niet toegestaan.

Dagorde

Dagorde op woensdag 1 september

De leerlingen komen de school binnen via Pontstraat nr. 11, via de rolpoort aan de Louis D’Haeseleerstraat of de deur via de Klapstraat.

EERSTES:

De leerlingen van het eerste jaar komen naar het college op woensdagmorgen 1 september vóór het eerste belteken van 08.25 u. Zij brengen enkel schrijfgerief en wat papier mee naar school. De ouders nemen afscheid op straat. De coronamaatregelen dwingen ons ertoe om géén ouders toe te laten op de speelplaats. Bedankt voor uw begrip.

Woensdag 1 september:

 • 7.30 u. tot 08.25 u.: De leerlingen worden onthaald op de grote speelplaats.
 • 08.45 u.: De leerlingen maken kennis in klasverband.
 • 12.00 u.: einde schooldag (er is geen 5de lesuur)

Donderdag 2 september

 • 08.25 u.: De leerlingen van het eerste jaar begeven zich naar hun klas samen met de klastitularis. Allerhande administratieve zaken worden in orde gebracht.
 • 11.15 u.: middagpauze met lunch samen met meters en peters in het stadspark
 • 13.20 u.: kennismakingsspel
 • 16.00 u.: einde schooldag

TWEEDES T.E.M. ZESDES:

Nieuwe leerlingen die instromen in leerjaren 2 tot 6 melden zich om 08.40 u. aan bij het onthaal via Pontstraat nr. 7. Zij krijgen een rondleiding alvorens om 09.20 u. (vijfdes en zesdes) of 09.35 u. (derdes en vierdes) of 09.50 u. (tweedes) aan te sluiten bij hun klas.

 • Alle andere leerlingen van het vijfde en zesde jaar komen naar school tegen 09.20 u.
 • Alle andere leerlingen van het derde en vierde jaar komen naar school tegen 09.35 u.
 • Alle andere leerlingen van het tweede jaar komen naar school tegen 09.50 u.

Alle leerlingen (ook de nieuwe leerlingen!) van 2 t.e.m. 6 begeven zich op het opgegeven uur (zie hierboven) naar een van de onderstaande verzamelplaatsen voor de afroeping van de klassen.

 • tweedes :  kleine speelplaats
 • derdes :    kleine speelplaats
 • vierdes :   grote speelplaats
 • vijfdes :     kleine speelplaats
 • zesdes :    grote speelplaats

11.00 u.: pauze
11.15 u.: einde pauze – terug naar de klas: verdere info of les door de klassenleraar
12.00 u.: einde schooldag

Dagorde vanaf donderdag 2 september

De dagorde voor de reguliere lesdagen kunt u hier vinden.

Maaltijden

Tijdens de middagpauze zijn volgende opties mogelijk om te eten op het college:

 • Een warme maaltijd nuttigen in de warme refter.
 • Eigen lunchpakket en drankje meebrengen van thuis. Er kan in de Ponderosa soep bekomen worden voor 0,50 EUR. (Registratie van de aankoop via de barcode op de leerlingenkaart. Afrekening volgt op schoolrekening.)
 • Een belegd broodje aankopen in de warme refter. De kostprijs bedraagt 2,50 EUR per broodje inclusief een kom soep. (Registratie van de aankoop via de barcode op de leerlingenkaart. Afrekening volgt op schoolrekening.)

Let op: op het college kunnen er geen dranken aangekocht worden. De leerlingen kunnen gratis plat water krijgen in de refter. 

Wij vragen aan de leerlingen om de leerlingenkaart van schooljaar 2020-2021 van bij het begin van het schooljaar elke dag bij te hebben. Zo kunnen wij de aanwezigheidscontrole van de warme maaltijden uitvoeren en kunnen we de aankoop van soep of belegde broodjes vlot registreren.

Leerlingen van het eerste jaar en leerlingen die nieuw zijn op het college zullen een tijdelijke leerlingenkaart ontvangen met hierop hun naam en hun persoonlijke barcode.
Leerlingen die niet meer in het bezit zijn van hun leerlingenkaart van het college, zullen zeker een maaltijd, soep of belegd broodje kunnen bekomen. Een studiemeester zal de naam en klas van deze leerlingen vragen, zodat een correcte registratie kan gebeuren.
In de loop van de maand oktober zullen alle leerlingen een nieuwe leerlingenkaart ontvangen.

Willen de ouders, vóór het schooljaar begint, overleggen welk middagregime (*) hun zoon of dochter zal volgen? 

*Mogelijke middagregimes : 

 • = intern 
 • 4 = kwartintern: leerlingen die op school blijven, maar niet warm blijven eten: 
  • leerlingen brengen hun eigen boterhammen (en drankje) mee 
  • soep is verkrijgbaar tegen 0,50 EUR 
  • broodjes (2,50 EUR, soep inbegrepen) zijn verkrijgbaar en worden verrekend via de schoolrekening 
 • 2 = halfintern: leerlingen die een warm middagmaal (soep inbegrepen, verrekend via de schoolrekening) op school gebruiken 
 • E = extern: leerlingen die effectief thuis gaan eten – uitzonderingen worden persoonlijk met de pedagogisch adjunct – directeur, dhr. Rob De Winter besproken – « ergens in de stad » eten is in ieder geval verboden, cf. Schoolreglement 4.1.6. 

Op de eerste schooldag vragen we de ouders om de gele infofiche in te vullen. Aangezien deze infofiche belangrijk is voor de administratie van de school, verzoeken we iedereen om deze fiche aan zijn/haar klassenleraar te bezorgen ten laatste tegen woensdag 8 september om 12.00 u. 
Op deze fiche geeft u voor elke dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) het ‘regime’ (zie boven) aan, en dit kan/mag verschillend zijn van dag tot dag.  

Voorbeelden: 

 maandag dinsdag donderdag vrijdag 

of : 

maandag dinsdag donderdag vrijdag 

of : 

maandag dinsdag donderdag vrijdag 

of:  

maandag dinsdag donderdag vrijdag 

Klasrijen

Tot zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn, vormen we klasrijen alvorens we ons naar het lokaal begeven. Elke klas krijgt een vaste plaats op de speelplaats toegewezen. Volg steeds de instructies van leerkrachten en studiemeesters-opvoeders.

Fietsenstalling

De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus (Klapstraat). Dit kan elke dag tussen 07.45 u. en 08.25 u. Na schooltijd zal deze poort open zijn tot 16.25 u.
In het verleden werden er reeds meerdere malen fietsen gestolen in de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat. Het is o.a. daarom ten stelligste verboden om fietsen te plaatsen in de rekken ter hoogte van de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat.

De leerlingen die in de studie blijven, ’s middags naar huis gaan eten of een naschoolse activiteit bijwonen, stallen hun fiets aan de dienstingang achter de aluminiumpoort rechtover de Sint-Martinuskerk. Zij verlaten vervolgens de dienstingang via dezelfde weg en betreden het college via de leerlingeningang Pontstraat 11. Niemand mag via de keuken het collegegebouw betreden.
Leerlingen komen niet zelf met de wagen of per bromfiets naar het college, tenzij ze wegens de grote afstand (min. 10 km) daartoe toestemming kregen van de pedagogisch adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

Sport- en gymkledij

Elke leerling moet voor L.O. beschikken over het standaard gympak, te verkrijgen via het college. De leerlingen brengen dit gymgerief mee bij de eerste L.O.-les. Voor leerlingen die een nieuw gympak nodig hebben, krijgen de kans om dit online te bestellen (instructies volgen). Leerlingen die hun gympak nog niet ontvangen hebben, nemen voorlopig in eigen sportkledij (T-shirt en short) deel aan de L.O.-les.
Effen witte sokken en (overwegend) witte sportschoenen koopt men elders.
Dit gympak kan na de L.O.-les opgeborgen worden in de kast die aan de klas is toegewezen of in een persoonlijke locker. Alles moet onuitwisbaar met de volledige familienaam getekend zijn (kan eenvoudig met stift geschreven worden op het witte lintje in shirt en broek). We dringen er ook op aan dat na een wasbeurt het gympak opnieuw in orde is tegen de eerstvolgende LO – les en niet blijft rondslingeren in klassen, aan de kapstokken in de gangen of op de speelplaatsen.
Tijdens de zwemlessen dragen we een aansluitende zwembroek of badpak (geen strandshort of (sportbikini). In het collegezwembad is een latex badmuts verplicht. Het zwemgerief neem je na elke zwemles mee naar huis.
Voor vrij te kiezen training, zwemmen en naschoolse sport voorziet men andere kledij.

Avondstudie

Leerlingen die zich willen verzekeren van een regelmatige studietijd of die de wachttijd vóór ze vervoer naar huis hebben, nuttig willen besteden, kunnen iedere volle lesdag (ook op vrijdag) terecht in de opvangstudie van 16.15 u. tot 17.00 u. of de avondstudie van 16.15 u. tot 17.30 u. of van 16.15 u. tot 18.00 u.
Er zal avondstudie zijn vanaf donderdag 2 september.
Enkel bij bepaalde door de school georganiseerde activiteiten, zoals sportdag, studiereizen is er uitzonderlijk geen avondstudie en ook op woensdag is er geen studie!
Om uw zoon/dochter in te schrijven, gebruikt u het enquêteformulier op Smartschool. U logt in met uw co-account, klikt op Enquête, vervolgens op inschrijving avondstudie en beantwoordt de vragen. U kan deze enquête invullen tot en met maandag 13 september 2021.
De keuze die u bij het begin van het schooljaar maakt betreffende de avondstudie, geldt in principe voor het gehele schooljaar. Veranderingen die in de loop van het schooljaar om ernstige redenen noodzakelijk blijken, worden schriftelijk geregeld met de adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

Ouderavonden

We voorzien online infoavonden voor de eerste en tweede graad. Verdere inlichtingen: zie digitale nieuwsbrief FOCUS en Smartschool.

Op het einde van het eerste semester nodigen we alle ouders uit op een individueel oudercontact. Onder voorbehoud vindt dit oudercontact fysiek plaats vóór de kerstvakantie, op donderdag 23 december tussen 14.00 u. en 22.00 u. U ontvangt hierover een brief samen met het rapport dagelijks werk van vrijdag 19 november. De kans bestaat dat we dit oudercontact online moeten organiseren. We brengen u tijdig op de hoogte.

Reglement en kalender

Elke leerling ontvangt op 1 september een reglement met kalender waarin de belangrijke data van o.a. rapporten en proefwerken worden vermeld.

Hieronder vindt u alvast de data van schoolvakanties en andere vrije dagen voor 2021-2022:

 • Vrije dag: maandag 11 oktober (pedagogische studiedag)
 • Herfstvakantie: van maandag 1 november tot zondag 7 november
 • Wapenstilstand: donderdag 11 november
 • Facultatieve vrije dag: vrijdag 12 november (brugdag)
 • Kerstvakantie: van maandag 27 december tot zondag 9 januari
 • Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot zondag 6 maart
 • Paasvakantie: van maandag 4 april tot maandag 18 april
 • O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 26 mei
 • Vrije dag: vrijdag 27 mei (brugdag)
 • Pinkstermaandag: 6 juni
 • Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot woensdag 31 augustus

Communicatie met ouders

Focus

Voor meer informatie i.v.m. de organisatie van de school, de maandkalender, nieuws e.d. verwijzen we graag naar FOCUS, onze digitale nieuwsbrief. FOCUS ontvangt u één keer per maand behalve in de maand mei.

Inschrijven voor onze digitale nieuwsbrief kan via dit inschrijvingsformulier.
Voorgaande edities zijn hier te raadplegen.

Smartschool

Bij het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een account voor het digitale schoolplatform Smartschool.

Als ouder kan u uiteraard via de account van uw zoon of dochter toegang tot Smartschool hebben om er o.a. de online schoolagenda te raadplegen. Maar alle ouders beschikken ook over een eigen co-account. We willen u met nadruk vragen om deze co-account te activeren. Er zijn per leerling twee co-accounts beschikbaar. De toegang tot Smartschool vindt u op de startpagina van onze website voor de humaniora: https://humaniora.sjcaalst.be/ of rechtstreeks via http://sjcaalst.smartschool.be

Als gebruikersnaam geeft u dezelfde gebruikersnaam als die van uw zoon of dochter in (naamvoornaam). Het unieke persoonlijke wachtwoord vindt u terug in de brief die we op 1 september met uw zoon/dochter mee naar huis geven. U kunt deze wachtwoorden ten alle tijde wijzigen.

Mocht u enige hinder ondervinden, dan kunt u contact opnemen met onze ICT-coördinator, dhr. Helmut Moortgat (helmut.moortgat@sjcaalst.be).

We kijken ernaar uit om al onze leerlingen hartelijk te begroeten op 1 september!

Frederik Van Rampelberg, directeur
Kristel Bekaert, adjunct-directeur
Rob De Winter, pedagogisch adjunct-directeur
Arie De Rijck, algemeen directeur

image_pdfimage_print
Scroll naar boven