Muziek – Toneel – Film

Muziek

De dingen innerlijk voelen en smaken is een belangrijke doelstelling van het Ignatiaanse opvoedingsproject. Muziek is slechts één middel tot expressie van dat intuïtieve. Het komt aan bod in het schoolcurriculum van eerstes tot zesdes. Echter, met oog voor de individuele ontplooiing, willen we onze leerlingen vooral de kans geven die smaak zelf te ontdekken of hun talent verder te ontwikkelen tot vreugde van zichzelf en de anderen.
Artistiek geëngageerde leerkrachten gaan graag met hen op pad en begeleiden hen waar nodig.
Die stimulans tot schoonheidsbeleving vindt zijn concrete gestalte in bv. een musicalproject of klasconcert, maar ook in een aantal mogelijkheden tot muziekbeoefening buiten de lessen.

Individuele repetitie:
Leerlingen die tijdens de middagpauze hun instrument willen bespelen, kunnen hiervoor terecht in onze spreekkamers. Ook pianospelen behoort tot de mogelijkheden.

Schoolorkest:
Muzikale leerlingen kunnen aansluiten bij het schoolorkest o.l.v. mevr. Charlotte Pirmez, lerares muziek. Iedereen die al enkele jaren een instrument bespeelt, is welkom. Het orkest repeteert elke donderdagmiddag in de Witte Ruimte.

Collegekoor:
Wie liever zingt, is meer dan welkom bij het collegekoor ‘Iñigo cantat’ o.l.v. adjunct-directeur Rob De Winter. Het koor zingt elke vrijdagmiddag in de Pater Taeymanszaal. Onze zangers buigen zich wekelijks over een gevarieerd en smaakvol gekozen repertoire.

Podium:
Ook bieden we aankomend en gevestigd talent – alleen of in groep – graag een podium in onze feestzaal of collegekerk.

Bijzondere instrumenten op het Sint-Jozefscollege:
De historische Pleyelpiano en de akoestiek van de Pater Taeymanszaal vormen een unieke infrastructuur. Daarenboven beschikken we in de collegekerk over een prachtig historisch Schyven-orgel (19de eeuw) dat we graag laten bespelen door (oud-)leerlingen en leerkrachten. Dit instrument klinkt ook heel mooi samen met de menselijke stem, viool, cello, dwarsfluit … en staat dan ook ter beschikking als begeleidingsinstrument.

Inlichtingen bij dhr. F. Van de Winkel

Toneel

Met ons schooltoneel hebben we een dubbele dynamische beweging op het oog. Leerlingen en leraren gesteund door de hele collegegemeenschap treden in de schijnwerpers en zijn benieuwd naar het oordeel van de kijkers die door de tv en de allesoverheersende beeldcul­tuur in grote mate zijn gevormd (of misvormd ?). Met deze beweging naar buiten beogen we echter op de eerste plaats een beweging naar binnen. Onze leerlingen betreden de fasci­nerende wereld van expressie in al haar vormen: taal, muziek, klank, licht, dans, symbolische taal, manuele expressie in decor en kledij, … Zij zien alles afzon­derlijk groeien maar ervaren ook de harmonische samenhang van de verschillende onderdelen, die verbonden zijn vanuit een totaalconcept. Deze esthetische vorming, waarin ze volop participeren, wordt mee gedragen en gesteund door hun opvoeders van elke dag, die ze dan ook op een andere en vlottere manier leren kennen, benaderen en waarderen. Enkele recente toneelopvoeringen: “The Mission”, “Cyrano de Bergerac”, “Midzomernachtdroom”, “Scapin”, “Oedipus”, “Peter Pan”, “Burgerking”, “Irish Coffee”, “Romeo+Julia”.
In het voorjaar van 2013 stond voor het eerst in de collegetraditie een musical op het programma: een team van leerlingen en leerkrachten brachten de musical Fame.
In 2015 bracht een team van leerlingen en leerkrachten de productie “U weet er niets van”, samengesteld op basis van improvisaties door leerlingen met als resultaat een komische, satirische zoektocht van een jongen en een meisje naar “de wijsheid”.
In 2017 mochten we genieten van het stuk “Oedipus’ (kar)ma”: een hedendaagse interpretatie van een klassieker, geschreven en gespeeld door leerlingen en leerkrachten.
In 2019 ten slotte brengen leerlingen en leerkrachten ”Ali Baba en de 40 andere personages” op de planken, een ode aan de Oosterse vertelkunst, gekruid met humor, en met een boodschap van respect.

In het eerste jaar volgende leerlingen in het kader van het project Taal&Cultuur een aantal uren improvisatie.

Film

Filmlessen hebben op ons college een lange en degelijke traditie. De zevende kunst mag niet ontbreken in een opvoedingsproject dat de ontwikkeling van de totale persoonlijkheid beoogt . Film kadert trouwens perfect in vorming tot waardenbesef en een gefundeerde beoordeling. Niemand zal tevens de huidige nood aan omkadering en duiding op dit vlak in vraag stellen.

De eigentijdse techniek en het comfort in onze goed uitgeruste theaterzaal laten onze leerlingen toe film mee te maken in ideale omstandigheden.

Wij vertonen een viertal films per jaar en per graad. Elke film wordt voorbereid en apart per jaar vertoond. De keuze valt bewust op waardevolle, recente producties in een brede waaier van genres. Bedoeling is de confrontatie aan te gaan met film die meer wil dan populaire consumptie. In de hogere jaren komt men tevens tot grondige nabespreking en discussie.

Bij dit alles besteden we niet alleen aandacht aan de filminhoud maar komt ook de specifieke filmtaal en de verklaring ervan aan bod. Vaak sluit dit nauw aan bij het leerprogramma van de taalvakken.

We beogen met deze filmlessen dat leerlingen leren openstaan voor het mooie en waardevolle in de filmkunst. Zo krijgen ze oog voor kwaliteit en waarden, ook in hun eigen leven.

image_pdfimage_print
Scroll naar boven