Lessentabellen

image_pdfimage_print
Table Of Contents

Eerste graad

Eerste jaar

In het eerste jaar van de humaniora ligt het accent op een degelijke basis voor de verdere schoolloopbaan. Daarom is het belangrijk de hoofdvakken te ondersteunen door er zoveel mogelijk lesuren aan te besteden. We bewaren de klassengroep als belangrijke pedagogische eenheid onder leiding van de klassenleraar.

De leerlingen hebben in het eerste leerjaar A de keuze tussen de module Latijn en de module Moderne talen & Wetenschappen. Naast de 27 gemeenschappelijke lesuren in het eerste jaar heeft de module Latijn 4 uur Latijn en initiatie Grieks en 1 uur project en differentiatie. Voor de module Moderne talen & Wetenschappen wordt uit het keuzegedeelte van 5 uur geput om Nederlands (+1 uur), Frans (+1 uur) en wiskunde (+1 uur) te ondersteunen en om projectwerk m.b.t. Wetenschappen & ict, Taal & cultuur en remediëring voor wiskunde, Frans of Nederlands aan te bieden.

De leerlingen van 1 Moderne talen & Wetenschappen kunnen ook kiezen om het vak muziek in het Nederlands of in het Frans te volgen (CLIL).

Project in 1 Moderne Talen en Wetenschappen

Project is een nieuw vak van twee lesuren per week die de eigenheid van de optie 1 Moderne Talen en Wetenschappen extra onderstreept. Leerlingen worden uitgedaagd om zowel binnen als buiten hun interessegebied in contact te komen met nieuwe onderwerpen. Project biedt tal van contexten waarin leerlingen creatief kunnen omgaan met hun kennis, probleemoplossend leren werken en out of the box kunnen en mogen denken.

Improvisatie, filosofie, wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, programmeren … kennen een eerste aanzet binnen Project. We bieden ook ruimte om stil te staan bij leren leren en dit op een vakoverschrijdende manier.

Iedereen komt met alle onderwerpen in contact. Wie weet ontdek je hier nooit eerder gevonden interesses!

Project in 1 Latijn

Als je kiest voor Latijn richting dan ontdek je niet alleen een extra taal maar krijg je er ook een nieuwe culturele achtergrond bij en hulpmiddelen om met andere talen aan de slag te gaan.

Omdat interesses van leerlingen verder kunnen reiken dan het leren van een nieuwe taal en cultuur, bieden we vanaf schooljaar 2019-2020 ook in de Latijnse richting een uur Project aan. Dankzij dit vak komen leerlingen met tal van onderwerpen in contact zoals wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, programmeren, filosofie … . Dit extra uur Project biedt ook mogelijkheden om met leren leren en taalstudie in het algemeen aan de slag te gaan. Wie weet ontdek je hier nooit eerder gevonden interesses!

1° LEERJAAR

27u gemeenschappelijke vorming

Godsdienst

2u

Nederlands

4u

Mens & Samenleving

1u

Frans

4u

Wiskunde

4u

Aardrijkskunde

2u

Natuurwetenschappen

2u

Geschiedenis

1u

Lichamelijke Opvoeding

2u

Muziek (CLIL: M.O. in het Frans)

1u

Beeld

2u

Techniek

2u

KEUZEPAKKETTEN: 5u

LATIJN

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

Klassieke talen (Latijn)

4u

Nederlands

1u

Frans

1u

Project en differentiatie*

1u

Wiskunde

1u

Project en remediëring**

2u

*Leren leren, taalbeschouwing, differentiatie Latijn, Taal & cultuur, Wetenschappen & ICT.
** Project Taal & cultuur, Wetenschappen & ict, remediëring wiskunde & Frans, leren leren, sociale vaardigheden en milieubewustzijn.

Tweede jaar

In het tweede jaar zijn er 25 uren gemeenschappelijke vorming. Het keuzepakket bestaat uit een basisoptie van 5 uren en 2 uren differentiatie. Dat leidt tot de volgende lessentabel:

2° LEERJAAR

25u gemeenschappelijke vorming

Godsdienst

2u

Nederlands

4u

Frans

3u

Engels

2u

Wiskunde

4u

Aardrijkskunde

1u

Natuurwetenschappen

1u

Geschiedenis

2u

Lichamelijke Opvoeding

2u

Muziek (CLIL: Muziek in het Frans)

1u

Techniek

2u

Mens en Samenleving

0,5u

ICT

0,5u

BASISOPTIES: 5u en DIFFERENTIATIE: 2u

GRIEKS-LATIJN

LATIJN

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

SPORT

Latijn

4u

Latijn

5u

Moderne Talen

2u

Sport

2u

Grieks

3u

Wetenschappen

3u

Wetenschappen

3u

--- Differentiatie Frans, Nederlands, Wiskunde: 2u ---

Differentiatie: behalve in de optie Grieks-Latijn worden de hoofdvakken Nederlands, Frans en wiskunde samen met twee extra uren ondersteund.
In al de gemeenschappelijke vakken is het leerprogramma in de vier opties hetzelfde.
In het derde jaar staan alle richtingen voor alle leerlingen open ongeacht de basisoptie die ze volgden met uitzondering voor Grieks-Latijn en Latijn.
De leerlingen van Moderne talen en Wetenschappen en van Sport kunnen kiezen om muzikale opvoeding in het Frans of in het Nederlands te volgen.

Tweede graad

In het derde en vierde jaar biedt het college negen keuzemogelijkheden aan. Alleen voor de richtingen met Grieks of Latijn moet de keuze voor die vakken reeds in de eerste graad zijn gebeurd. Voor al de andere richtingen geldt er geen beperking.

 • Economie met 4 u. wiskunde (A)
 • Economie met 5 u. wiskunde (B)
 • Grieks-Latijn met 4 u. wiskunde (A)
 • Grieks-Latijn met 5 u. wiskunde (B)
 • Latijn met 4 u. wiskunde (A)
 • Latijn met 5 u. wiskunde (B)
 • Wetenschappen
 • Sportwetenschappen

De uren die de school zelf mag toewijzen werden oordeelkundig verdeeld over de verschillende vakken. Soms zijn ze bedoeld als ondersteuningsuur voor de moderne talen. In twee richtingen diepen we het vak wiskunde verder uit.

TWEEDE GRAAD (3de en 4de jaar)

Economie

A

Economie

B

GR-LA

A

GR-LA

B

Latijn

A

Latijn

B

Weten-schappen

SPWE

Godsd.

2

2

2

2

2

2

2

2

Gesch.

2

2

2

2

2

2

2

2

Lich. Opv.

2

2

2

2

2

2

2

2

Plast. Opv.

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

1/0

Muz. Opv.

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

Inform.

1

1

1

1

1

Nederl.

4

4

4

4

4

4

4

4

Frans

5*

4

3

3

4*/3

3

5*/4

4

Engels

3*

3/2

2

2

3*

3*/2

3/3*

3/2

Duits

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

0/1

Wiskunde

4

5*

4

5*

4

5*

5

5

Aardr.

1

1

1

1

1

1

1

1

Biologie

1

1

1

1

1

1

2

2

Chemie

1

1

1

1

1

1

2

2

Fysica

1

1

1

1

1

1

2

2

Grieks

4

4

Latijn

4

4

5

5

Economie

4

4

Sport

3

Opmerkingen:
Waar 1 cijfer vermeld staat, is dat het aantal uren voor het 3de en het 4de jaar; bij een schuine streep tussen de 2 cijfers: links = 3de jaar, rechts = 4de jaar.
Een * duidt aan dat er een uur is bijgevoegd uit het complementaire gedeelte.

Derde graad

Na het vierde jaar is er een brede waaier aan keuzemogelijkheden.

 • Economie-Moderne Talen (EC-MT)
 • Economie-Wiskunde (EC-WI)
 • Economie-Wetenschappen (EC-WE)
 • Grieks-Latijn (GR-LA)
 • Grieks-Wiskunde (GR-WI) met 6 of 8 u. wiskunde
 • Latijn-Moderne Talen (LA-MT)
 • Latijn-Wetenschappen (LA-WE)
 • Latijn-Wiskunde (LA-WI) met 6 of 8 u. wiskunde
 • Moderne Talen-Wetenschappen (MT-WE)
 • Wetenschappen-Wiskunde (WE-WI) met 6 of 8u. wiskunde
 • Sportwetenschappen (SPWE)

DERDE GRAAD (5de en 6de jaar)

EC-MT

EC-WE

EC-WI

GR-LA

GR-WI

LA-MT

LA-WE

LA-WI

MT-WE

WE-WI

SP-WE

a

b

a

b

a

b

Godsd.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Gesch.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Esth.

1

1

1

1

1|0

1

1

1

1|0

1

1

1|0

1

1

Lich.Opv.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nederl.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Frans

4

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

Engels

3

2

2

3

2

3

4

2

2

3

3

2

3

2

Duits

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

3|2

1

1

1

Wiskunde

3

4

6

3

8

6

3

4

8

6

4

8

6

4

Natuurwet.

2

2

2

Aardr.

1

1|2

1

1

1

1

1|2

1

1|2

1|2

1|2

Biologie

2|1

1

1

2|1

1

2

2

2

Chemie

2

1

1

2

1

2

2

2|1

Fysica

2

1

1

2

1

2

3|2

2

Grieks

4

4

Latijn

4

4

4

4

Economie

5

4

5

Sport

4

Opmerkingen:
Een | duidt aan dat het urenaantal verschillend is in het vijfde en het zesde jaar.

Scroll naar top