Lessentabellen

2° LEERJAAR

25u gemeenschappelijke vorming

Godsdienst

2u

Nederlands

4u

Frans

3u

Engels

2u

Wiskunde

4u

Aardrijkskunde

1u

Natuurwetenschappen

1u

Geschiedenis

2u

Lichamelijke Opvoeding

2u

Muziek (CLIL: Muziek in het Frans)

1u

Techniek

2u

Mens en Samenleving

0,5u

ICT

0,5u

BASISOPTIES: 5u en DIFFERENTIATIE: 2u

GRIEKS-LATIJN

LATIJN

SPORT

(onder voorbehoud)

MODERNE TALEN EN WETENSCHAPPEN

Latijn

4u

Latijn

5u

Sport

2u

Moderne Talen

2u

Grieks

3u

Wetenschappen

3u

Wetenschappen

3u

Diff. Frans, Nederlands, Wiskunde: 2u

Scroll naar top