Examens Pasen

1. Roosters examens / syntheseproeven

2. Studietips

JE VOORBEREIDEN OP DE EXAMEN OF SYNTHESEPROEVEN VAN PASEN

Twee weken voor de examens 

 • Je begint je vakken grondig te herhalen. Natuurlijk maak je een “planning” op! Daarbij moet je rekening houden met je dagelijkse lessen en met je andere activiteiten. Staan die buitenschoolse activiteiten je werk in de weg, dan moeten ze (tijdelijk) wijken! 
 • Probeer elk vak minstens één keer helemaal door te nemen. Gewoon lezen van de stof heeft weinig zin, je moet er echt mee bezig zijn. Gebruik ev. een werkschrift met schema’s, mindmaps, vragen … 
 • Begin met de vakken waarvoor je eerst examen hebt en wat je moeilijk vindt en werk zo systematisch verder af. 
 • Hou rekening met volgende vragen: 
  • Welke leerstof moet ik kennen en wat moet ik ermee kunnen? 
  • Heb ik alles geleerd? Niets vergeten? 
  • Moet ik nog uitleg vragen? 
  • Kan ik iets leren uit mijn fouten in toetsen en huistaken? 

De dag voor het examen 

 • Maak eerst een werkschema op. Studeertijd, ontspanning, eten e.d. moeten erin voorkomen. 
 • Verdeel je leerstof over de beschikbare tijd, zodat je op het einde niet in tijdnood komt! 
 • Voorzie ruim de tijd om jezelf te controleren en een laatste keer te herhalen. 
 • Denk eraan: niet langer dan 30 à 40 minuten ononderbroken “geheugenwerk”.  
 • Neem tijd voor ontspanning, maar ga niet voor TV of computer zitten. Tank wat zuurstof bij door te bewegen! 
 • Eet gezond, zodat je over voldoende energie beschikt. 
 • Ga niet te laat slapen. 

De ochtend voor het examen. 

 • Sta een half uurtje eerder op dan normaal, zodat je de moeilijkste leerstof nog eens kunt herhalen. Kom er wel voor uit je bed, anders blijft je lichaam ingesteld op nietsdoen! 
 • Neem eerst een degelijk ontbijt. 
 • Controleer of je al je materiaal bij je hebt: schrijfgerei, eventueel woordenboek, meetlat, rekenmachine … 
 • Stel jezelf gerust: je hebt goed gewerkt en nu ga je daarvan de vruchten plukken. 

EXAMENS AFLEGGEN

 • Als je erg zenuwachtig bent, doe je eerst wat ontspanningsoefeningen. Vertrouw erop dat de leerkracht niet op de loer ligt om uit te vissen wat je niet kent. Hij wil je de kans geven te laten zien wat je wel kent! En dat is zeker al heel wat! 
 • Als je je examenbladen krijgt, overloop je vluchtig alle vragen, zodat je een beetje zicht op de zaak krijgt. Los dan alle vragen één voor één op.  
 • Als je het antwoord op een vraag niet onmiddellijk weet, ga je verder naar een vraag waarop je het antwoord wel weet. De onbeantwoorde vragen neem je opnieuw door aan het einde. Meestal kan je toch iets opschrijven. Blijf je twijfelen, noteer dan op een kladblad waar je bij die vraag aan denkt en je zal merken dat het ene woord het andere oproept. Schrijf in elk geval iets op! 
 • Lees de vragen heel aandachtig. Wat wordt er precies gevraagd: verklaren, vergelijken, beschrijven, tekenen …? Bestaat de vraag uit één deel of meerdere?  
 • Schrijf duidelijk en net. 
 • Vertrouw niet alleen op je geheugen, maar ook op je gezond verstand. 
 • Voor je indient, controleer je of alle vragen beantwoord zijn. Lees na en schenk aandacht aan inhoud en vorm.  

F. Eeman, H. Landsheere en E. De Meerleer, leerlingenbegeleiders
I. Lamin, CLB-medewerker

3. Afspraken syntheseproeven en examens

Uit het schoolreglement

Naar aanleiding van de proefwerken citeren we een artikel uit het collegereglement (4.1.3): “Wij vragen de ouders erop te letten dat hun zoon/dochter niet te vroeg van huis weggaat om op straat rond te hangen of cafés te bezoeken. Wij verwachten eveneens dat zij het uur van thuiskomst zouden controleren. De verzekering dekt enkel ongevallen op de normale weg tussen huis en school en binnen de normale tijd om die te volgen.”

Eerlijkheid

Mogen wij er nogmaals de nadruk op leggen dat, geheel in de geest van onze opvoeding, de eerlijkheid bij examens en overhoringen voor ons een zaak van wezenlijk belang is? Het gaat immers, meer dan over de feiten zelf, over de mentaliteit die eraan ten grondslag ligt. Bedrog is bedrog, ook als men niet betrapt wordt. Ter gelegenheid van de proefwerkenperiode willen we graag nog enkele afspraken op een rijtje zetten:

 • Indien je tijdens een syntheseproef bedrog pleegt, verlies je – na overleg in de klassenraad – al de daarvoor te behalen punten bij de berekening van het totaal van het vak en bijgevolg van het algemeen totaal. Bovendien wordt jou een naar verhouding ernstige straf opgelegd, eventueel ook een nieuwe proef. (Regl. § 3.7.2.). Je moet ook de verdenking van te willen spieken vermijden.
 • Enkel het examen, schrijfgerei en eventueel een rekenmachine (enkel toegestaan mits uitdrukkelijk akkoord van de vakleraar – aangeduid op de examenenveloppe) zijn toegelaten op de tafel. Pennenzakken en plastic zakjes mogen enkel op tafel liggen als ze doorzichtig zijn.
 • Boekentassen worden ofwel vooraan ofwel achteraan in de klas geplaatst en niet naast je bank.
 • Jassen hang je aan de kapstokken buiten het examenlokaal (niet aan je stoel).
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je boekentas of in je locker.
 • Gsm en smartwatch: je gsm moet volledig uitgeschakeld zijn en hij mag niet in je broekzak zitten. We bevelen aan om je gsm (uitgeschakeld) in je boekentas of in je locker op te bergen. Smartwatches zijn tijdens de examenperiode verboden op het college. Alle polshorloges worden voor de start van het examen hoe dan ook uitgedaan en in de boekentas bewaard.
 • Bij het beëindigen van het proefwerk geef je al het gekregen papier, bedrukt, beschreven of niet, af.

Afwezigheden tijdens de examenreeks

 • Indien je tijdens de proefwerkperiode afwezig bent, heb je steeds (ook voor 1 dag) een doktersattest nodig.
 • Wie de dag vóór een syntheseproef ongewettigd afwezig was, kan aan de eerstvolgende syntheseproef niet deelnemen.

Praktische schikkingen eerste graad

SYNTHESEPROEVEN:

Voor de leerlingen van de eerste graad loopt de proefwerkenperiode van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 maart.

De syntheseproeven worden gehouden tijdens de lesuren van de voormiddag. De twee periodes voor de proefwerken kunnen zijn: 8.25 u. – 10.10 u. en 10.25 u. – 12.05 u. Tussen de twee periodes mogen de leerlingen het college niet verlaten.

Wanneer er tijdens de eerste periode geen syntheseproef gepland is, is er facultatieve studie voorzien in de eigen klas voor de ingeschreven leerlingen. Leerlingen die niet ingeschreven zijn in de facultatieve studie komen ten vroegste tegen 10.00 u. naar school. Zij kunnen terecht op de grote speelplaats om geen hinder te veroorzaken voor de examenlokalen die uitgeven op de kleine speelplaats.
De leerlingen brengen ook studiemateriaal mee voor de volgende examendag.

Wie mag wanneer zijn examen afgeven:

 • Wanneer de syntheseproef start om 8.25 u. mag er ten vroegste afgegeven worden om 9.30 u. Leerlingen van de eerste graad blijven tot 10.10 u. in het klaslokaal.
 • Wanneer de syntheseproef start om 10.25 u. mag er ten vroegste afgegeven worden om 11.25 u. Leerlingen van de eerste graad mogen het lokaal verlaten van 11.45 u.

STUDEREN OP SCHOOL:

Op de dagen waarop de leerlingen syntheseproeven/examens hebben, kunnen de niet-internen in de namiddag ofwel thuis studeren, ofwel op het college. Voor eerstes t.e.m. vierdes kan dit vanaf dinsdagmiddag 22 maart. Voor wie op het college blijft, is er eerst middagpauze tot 13.00 u. en daarna studie tot 16.00 u. met een onderbreking tussen 14.30 u. en 15.00 u. Combinatie met de avondstudie blijft mogelijk. Ouders van niet-internen die wensen dat hun zoon/dochter tijdens die namiddagen op het college studeert, vullen daartoe de Smartschoolenquête in vóór vrijdag 18 maart. De link wordt u in de loop van de volgende weken doorgestuurd via een Smartschoolbericht.

FIETSEN:

 • De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus gezet. Doe je fiets op slot!
 • Uurregeling:
  • De fietsenstalling is open van 7.45 u. tot 8.30 u. aan het begin van de schooldag.
  • Voor wie enkel examen heeft met startuur 10.25 u., zal de fietsenstalling geopend zijn van 10.00 u. tot 10.20 u.
  • De fietsenstalling gaat opnieuw open om 11.45 u. en sluit om 12.15 u.

Praktische schikkingen voor de tweede en derde graad

Voor de leerlingen van de tweede graad loopt de proefwerkenperiode van woensdag 23 tot en met vrijdag 25 maart.
De leerlingen van de derde graad starten een dagje later. Hun proefwerkenperiode vallen op donderdag 24 en vrijdag 25 maart 2022.

SCHRIFTELIJKE EXAMENS:

Zowel in de 2de als in de 3de graad kan het aanvangsuur van het proefwerk 08.25 u., 09.20 u. of 10.25 u. zijn. Wie mag wanneer zijn examen afgeven:

 • Wie om 08.30 u. voor 1 examen (van 4 lesuren) begint, blijft minstens tot 11.15 u.
 • Wie 2 examens/examendelen heeft, blijft voor het eerste examen minstens tot 9.30 u. en ten laatste tot 10.10 u. Men herbegint om 10.25 u. tot minstens 11.25 u. en eindigt ten laatste om 12.05 u. (ook op woensdag).
 • Wie om 9.20 u. voor 1 examen begint, blijft minstens tot 11.15 u.
 • Wie om 10.25 u. voor 1 examen begint, blijft minstens tot 11.25 u. en eindigt ten laatste om 12.05 u. (ook op woensdag).

Tussen twee proefwerkdelen mogen leerlingen de school niet verlaten. Wanneer de leerlingen klaar zijn met hun proefwerk, verlaten zij het college (ten vroegste om 11.15 u.) en gaan naar huis. Wie al te lang op bus of trein moet wachten, kan op de grote speelplaats terecht.

MONDELINGE EXAMENS (4de, 5de en 6de jaar):

De leerlingen van het vierde tot het zesde jaar leggen meestal mondelinge examens af.
De leerlingen komen naar school op het afgesproken tijdstip.
Voor de examens die uitsluitend schriftelijk worden afgelegd, is in het rooster het uur vermeld waarop het examen start voor alle leerlingen.
Er is ook mogelijkheid tot namiddagstudie.

STUDEREN OP SCHOOL:

Op de dagen waarop de leerlingen syntheseproeven/examens hebben, kunnen de niet-internen in de namiddag ofwel thuis studeren, ofwel op het college. Voor de leerlingen van het vierde jaar kan dit vanaf dinsdagmiddag 22 maart, voor het 5de en het 6de jaar kan dit vanaf woendagmiddag 23 maart. Voor wie op het college blijft, is er eerst middagpauze tot 13.00 u. en daarna studie tot 16.00 u. met een onderbreking tussen 14.30 u. en 15.00 u. Combinatie met de avondstudie blijft mogelijk. Ouders van niet-internen die wensen dat hun zoon/dochter tijdens die namiddagen op het college studeert, vullen daartoe de Smartschoolenquête in vóór vrijdag 18 maart. De link wordt u in de loop van de volgende weken doorgestuurd via een Smartschoolbericht.

FIETSEN:

De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen op de grote speelplaats gezet. Doe je fiets op slot!
Tot 8.25 u. kan je via de rolpoort in de Louis D’Haeseleerstraat de speelplaats betreden met je fiets aan de hand. Wie later op school aankomt met de fiets komt binnen langs de leerlingeningang (Pontstraat nr. 11).

4. Middagmaal tijdens de examens

image_pdfimage_print
Scroll naar top