Examens

1. Roosters examens / syntheseproeven

2. Afspraken syntheseproeven en examens

Eerlijkheid

 • Indien je tijdens een syntheseproef bedrog pleegt, verlies je – na overleg in de klassenraad – al de daarvoor te behalen punten bij de berekening van het totaal van het vak en bijgevolg van het algemeen totaal. Bovendien wordt jou een naar verhouding ernstige straf opgelegd, eventueel ook een nieuwe proef. (Regl. § 3.7.2.). Je moet ook de verdenking van te willen spieken vermijden.
 • Enkel het examen, schrijfgerei en eventueel een rekenmachine (enkel toegestaan mits uitdrukkelijk akkoord van de vakleraar – aangeduid op de examenenveloppe) zijn toegelaten op de tafel. Pennenzakken en plastic zakjes mogen enkel op tafel liggen als ze doorzichtig zijn.
 • Boekentassen worden ofwel vooraan ofwel achteraan in de klas geplaatst en niet naast je bank.
 • Jassen hang je aan de kapstokken buiten het examenlokaal (niet aan je stoel).
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je boekentas of in je locker.
 • Gsm en smartwatch: je gsm moet volledig uitgeschakeld zijn en hij mag niet in je broekzak zitten. We bevelen aan om je gsm (uitgeschakeld) in je boekentas of in je locker op te bergen. Smartwatches zijn tijdens de examenperiode verboden op het college. Alle polshorloges worden voor de start van het examen hoe dan ook uitgedaan en in de boekentas bewaard.
 • Bij het beëindigen van het proefwerk geef je al het gekregen papier, bedrukt, beschreven of niet, af.

Afwezigheden tijdens de examenreeks

 • Indien je tijdens de proefwerkperiode afwezig bent, heb je steeds (ook voor 1 dag) een doktersattest nodig.
 • Wie de dag vóór een syntheseproef ongewettigd afwezig was, kan aan de eerstvolgende syntheseproef niet deelnemen.

Praktische schikkingen voor de eerste graad

EXAMENS:

 • Elke klas/deelklas heeft schriftelijke syntheseproef in het eigen klaslokaal.
 • Als je syntheseproef begint om 10.25 u., ben je uiterlijk om 10.20 u. op het college. Je kan de school betreden vanaf 10.00 u. Om 10.25 u. verzamel je in je klasrij. Je kon ervoor kiezen (mits bericht aan dhr. De Winter uiterlijk op 19 november) om het 1ste en het 2de lesuur naar de stille studie te komen in het eigen klaslokaal. Je bent dan uiterlijk om 8.25 u. op het college en blijft gedurende de volledige twee lesuren in de studie.
 • Je blijft minstens tot 11.45 u. in het lokaal, ook al ben je vroeger klaar met je proef. Breng wat studiemateriaal mee voor de dag nadien.
 • Als je syntheseproef begint om 8.30 u., ben je uiterlijk om 8.25 u. op het college. Bij het belsignaal verzamel je in je klasrij. Je blijft tot 10.10 u. in het examenlokaal.
 • Niemand betreedt het klassengebouw vóór het begin van de syntheseproef.
 • Raadpleeg iedere dag het officiële proefwerkenrooster voor het vak en het uur van de volgende dag (website/nieuwsbrief/ad valvas rechtover de prefectuur).

NAMIDDAGSTUDIE:

 • Als je in de namiddagstudie blijft, mag je tijdens de pauzes het college niet verlaten.
 • Externen begeven zich om geen enkele reden naar het  internaat tijdens de proefwerkenperiode.

FIETSEN:

 • De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus gezet. Doe je fiets op slot! Enkel leerlingen die in de namiddag- en/of avondstudie blijven, kunnen hun fiets plaatsen in de fietsenstalling aan de dienstingang (achter de ijzeren poort rechtover de Sint-Martinuskerk).

Praktische schikkingen voor de tweede graad

EXAMENS:

 • Elke klas/deelklas heeft schriftelijk proefwerk in het eigen klaslokaal.
 • Raadpleeg iedere dag de officiële examenroosters voor vak en uur van de volgende dag (website/ nieuwsbrief/ad valvas rechtover de prefectuur).
 • Om de rust van leerlingen die al met een examen bezig zijn niet te verstoren, betreed je het klassengebouw NIET vóór het begin van het examen.
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je locker.
 • 9.20 u. of om 10.25 u. (afhankelijk van het startuur van je proefwerk) stipt in je klasrij staan. We verwachten je resp. uiterlijk om 9.15 u. of om 10.20 u. op het college.
 • Je krijgt ofwel twee lesuren de tijd om je proefwerk af te leggen (startuur 10.25 u.) ofwel drie lesuren (startuur 9.20 u.). Dit betekent dat je steeds kunt doorwerken tot 12.05 u. Je blijft minstens tot 11.15 u. in het examenlokaal.
 • Op vrijdag 4 december hebben sommige klassen een tweede proefwerk om 12.45 u. Voor het tweede proefwerk verzamel je om 12.45 u. in je klasrij. Je krijg je twee lesuren de tijd, wat betekent dat je tot 14.25 u. kunt doorwerken.

PAUZES:

 • Indien je op vrijdag moet wachten tussen twee proefwerken in, verlaat je in geen geval het college.  Ben je klaar met je laatste proefwerk van de dag, dan ga je onmiddellijk naar huis. Ook als je in de namiddagstudie blijft, mag je tijdens de pauzes het college niet verlaten. Om de rust op de speelplaats te bewaren, worden geen balspelen toegelaten.

STUDIE:

 • De projectieklas is open (voor 2de graad) voor stille studie van 08.25 u. tot 10.10 u. onder begeleiding van een leerkracht. Leerlingen uit de tweede graad die ingeschreven zijn voor deze studie (mits een bericht aan dhr. De Winter uiterlijk op 19 november), vormen een klasrij (rij ‘PROJ’ op de kleine speelplaats) om 08.25 u. In de projectieklas wordt strikte stilte geëist; uitleg vragen is uitgesloten. Eens binnengekomen, verlaat je dit lokaal niet meer voor 10.10 u.
 • Externen begeven zich om geen enkele reden naar het internaat tijdens de proefwerkenperiode.

FIETSEN:

 • De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen op de grote speelplaats gezet. Doe je fiets op slot! Enkel leerlingen die in de namiddag- en/of avondstudie blijven, kunnen hun fiets plaatsen in de fietsenstalling aan de dienstingang (achter de ijzeren poort rechtover de Sint-Martinuskerk).

Praktische schikkingen voor de derde graad

EXAMENS:

 • Elke klas/deelklas heeft schriftelijk proefwerk in het eigen klaslokaal. De leerlingen uit de loopklassen en uit lokaal 216 krijgen een ander lokaal toegewezen (zie apart bericht).
 • Raadpleeg iedere dag de officiële examenroosters voor vak en uur van de volgende dag (website/ nieuwsbrief/ ad valvas rechtover de prefectuur).
 • Laat geen geldbeugels of andere waardevolle voorwerpen achter in je jas! Deponeer die in je locker.
 • Elk proefwerk start om 8.30 u. (behalve op vrijdag 4 december). Je bent uiterlijk om 8.20 u. aanwezig op het college. Bij het belsignaal van 8.25 u. ga je in je klasrij staan.
 • Je hebt ofwel twee lesuren de tijd (je kan doorwerken tot 10.10 u.) ofwel drie lesuren (je kan doorwerken tot 11.15 u.). De duurtijd van het examen is grijs gearceerd in het examenrooster. Hoe dan ook blijf je minstens tot 9.30 u. (twee lesuren examentijd) of tot 10.30 u. (drie lesuren examentijd) in het examenlokaal. Na afloop van het examen, verlaat je onmiddellijk het college.
 • Op vrijdag 4 december hebben alle leerlingen van de derde graad één of twee proefwerken in de namiddag. Je verzamelt in je klasrij om 12.30 u. voor het eerste proefwerk. Je hebt twee lesuren de tijd (tot 14.10 u.) om dit examen af te leggen. Sommige leerlingen hebben nadien een tweede proefwerk. In dat geval verzamel je in je klasrij om 14.25 u. Je hebt ook dan twee lesuren de tijd (tot 16.05 u.) om dit examen af te leggen. Tussen het eerste proefwerk en het tweede proefwerk verlaten deze leerlingen het college niet.
 • In geval van een mondeling examen, maakt de leerkracht concrete afspraken (lokaal + uurrooster) met de leerlingen in kwestie.
 • Externen begeven zich om geen enkele reden naar het internaat tijdens de proefwerkenperiode.

FIETSEN:

 • De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen op de grote speelplaats gezet. Doe je fiets op slot!

3. Online oudercontact – vrijdag 18 december

Het semesterrapport kan met de afzonderlijke leraren besproken worden op het online oudercontact van vrijdag 18 december van 15.00 u. tot 21.00 u.
Ouders kunnen een gesprek met een leraar van hun dochter/zoon aanvragen. De gesprekken zullen online plaatsvinden via Smartschool Live.
Voor dit oudercontact vragen we de ouders om vooraf in te schrijven. We werken met een online inschrijvingssysteem, dat we openstellen vanaf maandag 7 december 2020 om 8.00 u. Hieronder en in de brief die u via Smartschool ontving op 1 december, vinden jullie de te volgen procedure.

Hoe inschrijven voor het online oudercontact?

Inschrijven voor het online oudercontact kan vanaf maandag 7 december om 8.00 u.
Laatst mogelijke invoerdatum: vrijdag 18 december 2020 om 13.00 u.

 • Ga naar de website van het college (https://humaniora.sjcaalst.be ) en klik dan rechts op deze pagina op de link inschrijving oudercontact.
  OF ga rechtstreeks naar https://oudercontact.sjcaalst.be (zonder www. !)
 • Voer de Smartschool gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord van uw zoon/dochter in
  OF maak gebruik van uw eigen co-account:
  • Gebruikersnaam = dezelfde als die van uw zoon/dochter (familienaamvoornaam)
  • Wachtwoord = zie brief september
 • Volg de verdere instructies op het scherm om een afspraak te maken.

U kunt uw uur van afspraak wijzigen tot en met vrijdag 18 december om 13.00 u. We houden enkel rekening met het laatst ingevoerde tijdstip.
Na deze datum kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen, maar wel uw uur van afspraak online consulteren.
Indien u hulp nodig heeft bij het invoeren van uw afspraak, kunt u mevr. Sophie Lippens tijdens de schooluren contacteren op het telefoonnummer 053 79 04 41.

Hoe het online oudercontact volgen?
SMARTSCHOOL LIVE

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 18 december 2020 tussen 15.00 u. en 21.00 u.

 • Op 18 december zal u tussen 13.00 u. en 14.30 u. een of meerdere Smartschoolberichten ontvangen van de leraar/leraren met wie u een afspraak heeft gemaakt.
 • In dit Smartschoolbericht zal u een link terugvinden naar Smartschool Live.
 • Op het uur van afspraak, bv. 16.15 u., klikt u op de link.
 • De leraar zal zelf het gesprek starten, u hoeft verder niets te doen. Bedankt om wat geduld te hebben als een leraar het gesprek niet stipt kan starten (omdat bv. een voorgaand gesprek iets langer heeft geduurd).

We raden aan om de Smartschool app te gebruiken op uw smartphone of tablet. U heeft dan steeds een micro en een camera ter beschikking. U kan deze app best op voorhand downloaden en installeren.

Uiteraard kan u het gesprek ook voeren van achter uw computer/laptop. Let er dan wel op dat u een headset/micro heeft aangesloten en zet, indien beschikbaar en gewenst, uw webcam aan.
Voor eventuele vragen kan u terecht bij dhr. Helmut Moortgat, ICT-coördinator (Smartschool of telefonisch via 053 79 04 41).

4. Raadplegen semesterrapport

Ouders kunnen het semesterrapport van hun zoon/dochter online raadplegen via de Smartschoolaccount van hun zoon/dochter of via de eigen co-account.
Het rapport van leerlingen uit de eerste en tweede graad zal online beschikbaar zijn vanaf 10.00 u., dat van de leerlingen uit de derde graad vanaf 11.00 u.
Hieronder vindt u de te volgen procedure (zie Smartschoolbericht 1 december 2020):

Procedure raadplegen resultaten 1ste semester op Smartschool

 • Ga naar de site van het college (https://humaniora.sjcaalst.be) en klik dan rechts op deze pagina op de link “Smartschool”.
 • Voer de Smartschool gebruikersnaam en bijhorend paswoord van uw zoon of dochter in OF voer de gebruikersnaam (familienaamvoornaam) en het bijhorend paswoord van uw co-account in. Klik daarna op “Aanmelden”.
 • In de rechterkolom “Administratie” klikt u op “Skore puntenboek”.
 • Vervolgens heeft u in de linkerkolom de keuze tussen  (Start) en  (Evaluaties) en  (Rapporten). U klikt op  (Rapporten) en bovenaan in het midden op ‘Rapport – eerste semester’
 • Het rapport van het eerste semester verschijnt op het scherm.
Scroll naar top