Examens december 2022

1. Roosters examens / syntheseproeven

2. Studietips

JE VOORBEREIDEN OP DE EXAMENS VAN DECEMBER

Twee weken voor de examens

 • Je begint je vakken grondig te herhalen. Natuurlijk maak je een “planning” op! Daarbij moet je rekening houden met je dagelijkse lessen en met je andere activiteiten. Staan die buitenschoolse activiteiten je werk in de weg, dan moeten ze (tijdelijk) wijken!
 • Probeer elk vak minstens één keer helemaal door te nemen. Gewoon lezen van de stof heeft weinig zin, je moet er echt mee bezig zijn. Gebruik ev. een werkschrift met schema’s, mindmaps, vragen …
 • Begin met de vakken waarvoor je eerst examen hebt en wat je moeilijk vindt en werk zo systematisch verder af.
 • Hou rekening met volgende vragen:
  • Welke leerstof moet ik kennen en wat moet ik ermee kunnen?
  • Heb ik alles geleerd? Niets vergeten?
  • Moet ik nog uitleg vragen?
  • Zijn mijn aantekeningen volledig?
  • Kan ik iets leren uit mijn fouten in toetsen en huistaken?

De dag voor het examen

 • Maak eerst een werkschema op. Studeertijd, ontspanning, eten e.d. moeten erin voorkomen.
 • Verdeel je leerstof over de beschikbare tijd, zodat je op het einde niet in tijdnood komt!
 • Voorzie ruim de tijd om jezelf te controleren en een laatste keer te herhalen.
 • Denk eraan: niet langer dan 30 à 40 minuten “geheugenwerk” achtereen.
 • Blijf niet lang bezig met dezelfde leerstof. Het is beter eerst twintig minuten aan iets te werken en later nog eens tien minuten, dan in één ruk door dertig minuten.
 • Neem tijd voor ontspanning, maar ga niet voor tv of computer zitten. Tank wat zuurstof bij door te bewegen!
 • Eet gezond, zodat je over voldoende energie beschikt.
 • Ga niet te laat slapen.

De ochtend voor het examen

 • Sta een half uurtje eerder op dan normaal, zodat je de moeilijkste leerstof nog eens kunt herhalen. Kom er wel voor uit je bed, anders blijft je lichaam ingesteld op nietsdoen!
 • Neem eerst een degelijk ontbijt.
 • Controleer of je al je materiaal bij je hebt: schrijfgerei, eventueel woordenboek, meetlat, rekenmachine …
 • Stel jezelf gerust: je hebt goed gewerkt en nu ga je daarvan de vruchten plukken.

EXAMENS AFLEGGEN

 • Als je erg zenuwachtig bent, doe je eerst wat ontspanningsoefeningen. Vertrouw erop dat de leerkracht niet op de loer ligt om uit te vissen wat je niet kent. Hij wil je de kans geven te laten zien wat je wel kent! En dat is zeker al heel wat!
 • Als je je examenbladen krijgt, overloop je vluchtig alle vragen, zodat je een beetje zicht op de zaak krijgt. Los dan alle vragen één voor één op.
 • Als je het antwoord op een vraag niet onmiddellijk weet, ga je verder naar een vraag waarop je het antwoord wel weet. De onbeantwoorde vragen neem je opnieuw door aan het einde. Meestal kan je toch iets opschrijven. Blijf je twijfelen, noteer dan op een kladblad waar je bij die vraag aan denkt en je zal merken dat het ene woord het andere oproept. Schrijf in elk geval iets op!
 • Lees de vragen heel aandachtig. Wat wordt er precies gevraagd: verklaren, vergelijken, beschrijven, tekenen … ? Bestaat de vraag uit één deel of meerdere?
 • Schrijf duidelijk en net.
 • Vertrouw niet alleen op je geheugen, maar ook op je gezond verstand.
 • Voor je indient, controleer je of alle vragen beantwoord zijn. Lees na en schenk aandacht aan inhoud en vorm.

F. Eeman, H. Landsheere en E. De Meerleer, leerlingenbegeleiders
I. Lamin, CLB-medewerker

3. Afspraken syntheseproeven en examens

UIT HET SCHOOLREGLEMENT

Naar aanleiding van de proefwerken citeren we een artikel uit het collegereglement (4.1.3): “Wij vragen de ouders erop te letten dat hun zoon/dochter niet te vroeg van huis weggaat om op straat rond te hangen of cafés te bezoeken. Wij verwachten eveneens dat zij het uur van thuiskomst zouden controleren. De verzekering dekt enkel ongevallen op de normale weg tussen huis en school en binnen de normale tijd om die te volgen.”

EERLIJKHEID

 • Indien je tijdens een syntheseproef bedrog pleegt, verlies je – na overleg in de klassenraad – al de daarvoor te behalen punten bij de berekening van het totaal van het vak en bijgevolg van het algemeen totaal. Bovendien wordt jou een naar verhouding ernstige straf opgelegd, eventueel ook een nieuwe proef. (Regl. § 3.7.2.). Je moet ook de verdenking van te willen spieken vermijden.
 • Enkel de syntheseproef, schrijfgerei en eventueel een rekenmachine (enkel toegestaan mits uitdrukkelijk akkoord van de vakleraar – aangeduid op de examenenveloppe) zijn toegelaten op de tafel. Pennenzakken en plastic zakjes mogen enkel op tafel liggen als ze doorzichtig zijn.
 • Boekentassen worden ofwel vooraan ofwel achteraan in de klas geplaatst en niet naast je bank.
 • Jassen hang je aan de kapstokken buiten het examenlokaal (niet aan je stoel).
 • Gsm en smartwatch: je gsm moet volledig uitgeschakeld zijn en hij mag niet in je broekzak zitten. We bevelen aan om je gsm (uitgeschakeld) in je boekentas of in je locker op te bergen. Smartwatches zijn tijdens de examenperiode verboden op het college. Alle polshorloges worden voor de start van het examen hoe dan ook uitgedaan en in de boekentas bewaard.
 • Bij het beëindigen van het proefwerk geef je al het gekregen papier, bedrukt, beschreven of niet, af.

AFWEZIGHEDEN TIJDENS DE EXAMENREEKS

 • Indien je tijdens de proefwerkperiode afwezig bent, heb je steeds (ook voor 1 dag) een doktersattest nodig.
 • Wie de dag vóór een syntheseproef ongewettigd afwezig was, kan aan de eerstvolgende syntheseproef niet deelnemen.

FIETSEN

 • De gehele duurtijd van de proeven worden de fietsen in de fietsenstalling gezet. Doe je fiets op slot!
 • Wie zich inschreef voor de namiddagstudie, plaatst zijn/haar fiets in het fietsenrek op de binnenkoer aan de dienstingang (aluminium poort ter hoogte van de Sint-Martinuskerk).
 • Uurregeling fietsenstalling:
opengesloten
7.45 u.8.30 u.
9.00 u.9.20 u.
10.00 u.10.25 u.
11.15 u.12.40 u.

4. Praktische schikkingen per graad

5. Oudercontact

Op donderdag 22 december 2022 vindt van 14.00 u. tot 21.00 u. het OUDERCONTACT van het eerste semester plaats.

Het oudercontact biedt de gelegenheid om met de leraren van uw zoon of dochter in gesprek te gaan, wanneer bijvoorbeeld het semesterrapport minder goede resultaten vertoont of in het vooruitzicht van een verhoogd welbevinden van uw zoon of dochter.

Als er zich geen problemen voordoen, hoeft u zich uiteraard niet verplicht te voelen om een afspraak te maken. Buiten dit oudercontact staan leraren, leerlingenbegeleiders, directie en CLB trouwens graag, na afspraak, ter beschikking.

Gesprekken zijn enkel mogelijk na afspraak.

Voor de inschrijvingen op dit oudercontact werken we met een online inschrijvingssysteem, dat we openstellen vanaf vrijdag 9 december 2022. Hieronder vindt u de te volgen procedure:

Om dit oudercontact goed en tijdig te kunnen coördineren, verwachten we uw online inschrijving ten laatste op donderdag 22 december 2022 om 12.00 u. Het oudercontact start immers om 14.00 u. Omwille van het strakke tijdschema van een dergelijk oudercontact vragen wij u eveneens dat u zich stipt aan het uur van afspraak zou houden.

Voor het afhalen van het kerstrapport verwachten we alle leerlingen, uitgezonderd de internen, op donderdag 22 december om 09.00 u. Vanaf 09.30 u. mogen zij naar huis gaan.

Vanaf 11.00 u. kunt u als ouder ook via de Smartschoolaccount van uw zoon of dochter of via uw eigen co-account de resultaten van uw zoon of dochter online raadplegen. Hieronder vindt u de hiertoe te volgen procedure:

U kunt die donderdag nog tot 12.00 u. online een afspraak maken of schrappen mocht dit omwille van de resultaten wenselijk zijn.

image_pdfimage_print
Scroll naar boven