Sociaal project

Het sociaal project voor onze vijfdejaars vindt zijn grondslag in het sociaal engagement dat een jezuïetencollege aan zijn leerlingen wil meegeven. Daarom wordt aan de leerlingen van het vijfde jaar gevraagd om, gespreid over het schooljaar, minstens 30 uur vrijwilligerswerk op zich te nemen in rust- en verzorgingstehuizen, opvangtehuizen voor vluchtelingen of migranten, instellingen voor gehandicapten, ziekenhuizen, e.d. Dit kan ’s avonds, in weekends, op woensdagnamiddagen of tijdens tussenvakanties. Centraal staan de persoonlijke contacten die de leerlingen tijdens het werk maken met mensen die minder kansen krijgen dan zijzelf. Deze stage wordt uiteraard geëvalueerd door de contactpersoon van de instelling, in samenspraak met de stagebegeleider van de school. In de loop van het schooljaar worden ook reflectiemomenten gehouden om ervaringen uit te wisselen en persoonlijke bedenkingen te formuleren. Wij hopen onze jongeren op die manier te laten ontdekken dat sociaal engagement deugd doet en plezier schept voor henzelf en voor de anderen.

image_pdfimage_print
Scroll naar boven