Welkom, beste ouder

Heb je als ouder interesse in het reilen en zeilen op school? Vind je het belangrijk dat ouders bepaalde thema’s kunnen aankaarten? Of ben je eerder een doe-ouder die wil meehelpen op de activiteiten op school? Ben je ervan overtuigd dat je als ouder je steentje kan bijdragen aan de goede werking van de school? Wil je samen met andere ouders en het schoolteam meebouwen aan een positieve schoolgemeenschap?

DAN IS DE OUDERRAAD MISSCHIEN WEL IETS VOOR JOU!

Een ouderraad is een officieel participatieorgaan, een onderdeel van onze lokale school, dat meewerkt aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, waar onderwijs-, en opvoedingswelzijn van àlle kinderen centraal staat. De basisdoelstellingen van een ouderraad zijn mee-denken, mee-werken, mee-weten, mee-beslissen, kortom samen school maken

Deze vorm van inspraak wil de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren verhogen. Zo wil een ouderraad enerzijds ouders informeren (website, artikel in Focus, info-avond, …), anderzijds bezorgdheden van ouders communiceren naar het schoolteam. Ondersteuning bieden in de vorm van centen en venten (onthaalreceptie bij de start van het schooljaar, schoolfeest, opendeurdag, quiz …), en zelfs een voorbereidende taak opnemen bij het adviseren van het schoolbestuur (via de schoolraad, een raad die inspraak heeft in het plaatselijke schoolbeleid en samengesteld is uit vertegenwoordigers van de ouderraad, de leerlingenraad, het personeel en de lokale gemeenschap). Voor meer informatie over wat een ouderraad juist is en doet www.vcov.be . Andere interessante site www.ond.vlaanderen.be/edulex

Onze ouderraad wil de ouders van alle leerlingen vertegenwoordigen. Om representatief te zijn, streven wij naar minstens één ouder per klas. Mogen wij op uw positieve inzet rekenen en kom je graag ons team versterken om een meerwaarde te betekenen voor onze school? Word dan lid van de ouderraad door een mail te sturen via Smartschool naar de voorzitter Marie Helene Tytgat of naar ouderraad.humaniora@sjcaalst.be.

Op de eerstvolgende vergadering ben jij dan alvast welkom! Heb je geen tijd of zin om actief mee te werken? Geen probleem, ook dan kan je mee het verschil maken door ons te laten weten wat jij belangrijk/prioritair vindt. Mail of schrijf ons en we maken er werk van!

Welkom op onze vergaderingen in de Pater Taeymanszaal telkens om 20u.

26 september 2022
17 oktober 2022
30 januari 2023
20 maart 2023
22 mei 2023
De verslagen van de vergaderingen zijn op eenvoudige vraag op te vragen aan de voorzitter.

Samen zetten we ons in voor DE VERLEVENDIGING VAN DE SCHOOL

Hartelijke groet

Marie Helene Tytgat, voorzitter 0474 25 17 61
Ann Zonderman, ondervoorzitter
Wouter De Windt, secretaris                                                Inge Brewee, penningmeester


Hierbij delen wij graag enkele quotes van ouders.

Onze dochter is dankzij de begeleiding en ondersteuning van leerkrachten uitgegroeid tot een zelfzekere en zelfbewuste jonge dame.

Mik niet te laag, de pijl zakt toch.

De pedagogische opdracht wordt heel ruim gezien. Leerlingen krijgen leerstof aangeboden, maar daarnaast worden tal van mogelijkheden aangeboden om na de schooluren samen te sporten, spelen, schaken, musiceren, acteren, … andere talenten te laten ontwikkelen steeds in een grote keuzevrijheid.

Ondersteuning van onze jongeren in hun groei naar weerbaarheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid.

Maximale ontplooiing van ieders talenten.

Een sfeer waarin onze jongeren worden bemoedigd, bevestigd en aangezet tot inzet en volharding.

Deze middelbare school biedt onze dochter veel extra uitdagingen, zo kan ze haar talenten verder ontwikkelen.

Vlotte discipline en respect

Dankzij initiatieven als De Plantage, koor, schoolorkest, WHY-team en het dierenproject is het niet alleen studeren aan SJC … nooit saai!

Het college ademt een sfeer van verbondenheid. Betrokkenheid stimuleren en hiermee aan de slag gaan is een rode draad doorheen deze schoolgemeenschap. Er is dan ook een zeer aangename samenwerking, transparante communicatie en echt overleg tijdens de vergadermomenten van de Schoolraad en de Ouderraad.

Ook als het eens moeilijk gaat, blijft het schoolteam geloven in onze dochter! Fijn om als ouder steeds terecht te kunnen voor een ondersteunend gesprek.

Uitdaging en verdieping

Op het oudercontact heb ik het gevoel dat de leerkrachten mijn kind écht kennen. Mijn kind wordt gezien als een uniek persoon.

Ouderraad op de opendeurdag

Ouderraad aan de slag bij de 100-dagen viering

image_pdfimage_print
Scroll naar boven