Inschrijvingen schooljaar 2022-2023

Er is nog een aantal plaatsen beschikbaar in het eerste jaar!
Ben je benieuwd naar ons verhaal?
Kom je graag een kijkje nemen?
Ben je nieuwsgierig naar wat wij jou te bieden hebben?

Op woensdagnamiddag geven we rondleidingen aan geïnteresseerde kinderen en hun ouders. Interesse? Bel gerust (053 79 04 41) en maak een afspraak.

Iedereen welkom.

ONLINE INFOSESSIE

Ook dit jaar kunnen we helaas géén fysieke infodag organiseren. Op donderdagavond 17 februari organiseerden we een online alternatief: ‘Op weg naar het eerste jaar’. Tijdens deze infosessie stelden we het college voor in al zijn facetten: ons opvoedingsproject, het studieaanbod (met speciale aandacht voor het eerste jaar), ons zorgbeleid en de vele activiteiten die bijdragen tot een bruisend collegeleven kwamen aan bod. Deelnemers konden via de chat ook gerichte vragen stellen.

Kon je er toen niet bij zijn of wil je alles nog eens rustig herbekijken?
De infosessie is integraal te bekijken via deze link. Je kan de filmpjes per thema opnieuw opvragen op de themapagina van onze infodag.

KENNISMAKING MET HET COLLEGE

Start je volgend jaar in het 1ste jaar? Zin om meer te weten te komen over de werking van onze school?
Klik hier en kijk mee!

INTAKEGESPREK

Vanaf maandag 17 januari kunnen ouders van toekomstige leerlingen een afspraak maken voor een intakegesprek (op het college of via Teams). U kunt hiervoor bellen tijdens de schooluren op het nummer 053 79 04 41. Tijdens het intakegesprek bespreken we het opvoedingsproject van de school en de concrete vertaalslag ervan in onze dagelijkse werking. Uiteraard nemen we ook ruim de tijd om al uw vragen te beantwoorden.

INSCHRIJVINGEN 1STE JAAR 2022 – 2023

De wetgever voorziet elke leerling van een recht op inschrijving in een school, weliswaar enkel na instemming met haar pedagogisch project en schoolreglement.
Het Sint-Jozefscollege behoort tot het LOP-gebied Aalst (Lokaal Overlegplatform). Alle hieronder vermelde data en aantallen zijn bekend bij het LOP.
In het eerste jaar van de humaniora schrijven we voor volgend schooljaar max. 240 leerlingen in.

Vanaf dinsdag 1 februari 2022 (om 9.00 u.) tot en met vrijdag 25 februari 2022 (om 16.00 u.) kunnen zich reeds inschrijven:

  • de kinderen die reeds een (half-)broer of (half-)zus in de humaniora van het Sint-Jozefscollege hebben;
  • de kinderen van personeelsleden van de humaniora van het Sint-Jozefscollege.

Deze inschrijvingen gebeuren na afspraak (053 79 04 41) en gaan gepaard met een intakegesprek waarbij we tijd maken om elkaar beter te leren kennen en al uw vragen te beantwoorden omtrent de school. Daarbij peilen we naar uw verwachtingen en bespreken we opties, eventuele leerzorg, medische problemen.

Vanaf zaterdag 12 maart 2022 staan de inschrijvingen open voor iedereen. De inschrijvingen starten om 9.00 u. en zullen zich beperken tot het noteren van de contactgegevens en het ondertekenen van het inschrijvingsformulier. Het intakegesprek kan best reeds vóór die datum gebeuren, uiteraard na afspraak (053 79 04 41). U kunt een afspraak maken vanaf maandag 24 januari 2022. Indien het intakegesprek op de dag van de inschrijving nog niet heeft plaatsgevonden, nodigen we de ouders uit voor een intakegesprek op een latere datum.

Wij herinneren er u aan dat ook ouders van leerlingen uit onze eigen lagere scholen tijdig het inschrijvingsformulier moeten komen ondertekenen en best ook op voorhand een afspraak maken voor een intakegesprek.

Het huidige inschrijvingsrecht – in voege sinds 1 september 2012 – wil de sociale mix bevorderen en voorziet in alle scholen binnen een LOP-gebied een voorrangsperiode voor indicatorleerlingen.

Indicatorleerlingen zijn:

  • kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen studiegetuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs;
  • kinderen uit gezinnen die vorig schooljaar recht hadden of dit schooljaar recht hebben op een schooltoeslag. De ouder moet de toekenning van een schooltoeslag aantonen
    • ofwel met een bewijs van de afdeling Studietoelagen dat het gezin recht heeft op een schooltoeslag in het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022;
    • ofwel met een rekeninguittreksel met bewijs van storting van de schooltoeslag in het schooljaar 2020-2021 of 2021-2022.

In de humaniora van het Sint-Jozefscollege geldt deze voorrangsperiode van 12 maart 2022 (om 9.00 u.) tot 28 maart 2022 (om 16.00 u.).
Tot 28 maart zullen we tot maximum 86 indicatorleerlingen inschrijven en tot maximum 154 niet-indicatorleerlingen.
Eens deze maxima bereikt zijn, wordt de inschrijving van leerlingen die wensen in te schrijven, geregistreerd als een uitgestelde inschrijving, uiteraard in chronologische volgorde. Wanneer deze voorrangsperiode voorbij is, vanaf 29 maart 2022 (om 9.00 u.), worden deze uitgestelde inschrijvingen omgezet in gerealiseerde inschrijvingen voor zover het maximumaantal van 240 leerlingen niet bereikt is.

Wanneer de maximumcapaciteit van 240 is bereikt, wordt de inschrijving niet gerealiseerd. Deze leerlingen worden in het inschrijvingsregister genoteerd in chronologische volgorde bij ‘niet gerealiseerde’ inschrijvingen. Plaatsen die nadien vrijkomen worden ingevuld door de niet gerealiseerde inschrijvingen, en dit alweer in chronologische volgorde.

Gelieve bij de inschrijving de identiteitskaart van de leerling mee te brengen, en voor het intakegesprek, indien mogelijk, het laatste rapport.

Kandidaat internen kunnen voor het schooljaar 2022-2023 nu reeds een kamer reserveren. Indien u graag kennismaakt met het internaat, neemt u telefonisch contact op met de internaatsbeheerder, dhr. Rik Langelet, op het nummer 0478 20 74 55, of u stuurt een e-mail naar internaat@sjcaalst.be .

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de school (053 79 04 41).

INSCHRIJVINGEN voor het TWEEDE TOT ZESDE JAAR 2022-2023

De inschrijvingen van nieuwe leerlingen voor het tweede tot zesde jaar starten na de paasvakantie, vanaf dinsdag 19 april 2022 (om 9.00 u.).

Vragen/opmerkingen? Neem via onderstaand formulier contact met ons op!

image_pdfimage_print
Scroll naar top