Lockers

Het college stelt 774 lockers ter beschikking van de externen. De bedoeling is om de leerlingen de kans te geven persoonlijke spullen en laptops netjes en veilig op te bergen zodat de speelplaatsen, klassen en gangen er ook netter zouden bijliggen.
Aan alle leerlingen, uitgezonderd de internen die een eigen lockerregeling op het internaat hebben, wordt de mogelijkheid geboden om zo’n locker te huren. Voor alle praktische informatie wendt men zich tot mevr. L. Hertveldt op de prefectuur (ingang tegenover de talenklas). Aan deze huur zijn wel bepaalde voorwaarden/afspraken verbonden:

 1. De huurprijs voor een locker bedraagt op jaarbasis € 15 (m.u.v. loopklassen die geen huur betalen).  
 2. De huurperiode loopt van 12/09/2022 tot 26/06/2023 voor loopklassen en sportklassen.
  De huurperiode loopt van 19/09/2022 tot 26/06/2023 voor alle andere klassen.3° Elke huurder betaalt een waarborg van € 10
 3. Deze som kan op het einde van het schooljaar worden gerecupereerd, indien de locker zich in goede staat bevindt.
 4. Ten laatste op maandag 26/06/2023 ledigt elke huurder zijn locker en maakt hem schoon. Beschadigde of zwaar vervuilde locker evenals het verlies van de sleutel kan leiden tot inhouding van de waarborg.
  De sleutel zal overhandigd worden tijdens de laatste schooldagen. Communicatie daarover zal via Smartschool gebeuren.
 5. Wie een locker huurt, is volledig verantwoordelijk voor de netheid ervan. Misbruik wordt gesanctioneerd.
 6. Elke huurder krijgt, voor de periode van de huur, een sleutel. De directie eigent zich het recht toe een zware sanctie te kleven op misbruik!
 7. De directie en de lockerverantwoordelijke mogen te allen tijde een locker openen.
 8. Op zaterdag 3 september om 10.30 u. stellen we de enquête ‘Huur Locker’ open voor loop- en sportklassen.
  Op zaterdag 10 september om 10.30 u. stellen we de enquête ‘Huur Locker’ open voor alle andere klassen.
  Vanaf dan kan je via Smartschool intekenen om een locker te huren. Iedereen (ook de leerlingen uit sport- en loopklassen) die een locker wil huren, vult de enquête in. We hanteren het principe ‘Wie eerst komt, eerst maalt”. Eenmaal de enquête ingediend, ga je akkoord met de hierboven beschreven afspraken. Het huurgeld (€ 15) en de waarborg (€ 10) worden verrekend via de schoolrekening.
image_pdfimage_print
Scroll naar boven