Info schooljaar 2023-2024

Schoolboeken

Eerste jaar:

De boeken voor de leerlingen van het eerste jaar worden door de school collectief aangekocht en zullen op 1 september uitgedeeld worden in de klas.
Voor het eerste jaar is er wel een lijst beschikbaar met materiaal dat door de leerling zelf moet aangekocht worden tegen begin september. Ook voor het vak ‘beeld‘ is er specifiek materiaal nodig. Beide lijsten zullen hieronder terug te vinden zijn eens ze klaar zijn.

2de tot en met het 6 jaar:

De boeken voor komend schooljaar voor de huidige leerlingen van het 2de tot en met het 6de jaar kunnen via de school (InformatOnline) besteld worden. De bestelprocedure zal naar onze huidige leerlingen via Smartschool verzonden worden en is ook hieronder terug te vinden zijn.

Indien u via de school wenst te bestellen dan moet dit tegen ten laatste dinsdag 4 juli 2023 gebeuren. Op woensdag 5 juli wordt de bestelling doorgegeven aan de leveranciers. Na 4 juli is het niet meer mogelijk om via de school boeken te bestellen. U kunt vanaf dan met de boekenlijst (die u hieronder terugvindt) terecht bij de boekhandel. Wij vragen indien mogelijk om de boeken tegen 1 september in het bezit te hebben.

OPGELET VOOR BOEKEN DIE UW ZOON/DOCHTER REEDS HEEFT VAN VOORGAANDE JAREN!

Nieuwe leerlingen van het 2de tot en met het 6de jaar kunnen hun bestelling per mail (coordinator@sjcaalst.be) of per telefoon (053 79 04 41) doorgeven aan onze coördinator, mevrouw Sophie Lippens. Instromers kunnen hun boeken bij afhaling betalen. Zij krijgen hierover binnenkort een mail van het leerlingensecretariaat.

Boeken die via de school besteld werden en betaald werden, kunnen afgehaald worden op het college op volgende data:

 • vrijdag 25 augustus 2023 doorlopend van 9.00 u. tot 16.00 u.
 • maandag 28 augustus 2023 doorlopend van 9.00 u. tot 16.00 u.
 • dinsdag 29 augustus 2023 doorlopend van 9.00 u. tot 18.00 u.

Gelieve een stevige draagtas of kartonnen doos mee te brengen om de boeken mee naar huis te nemen.

Op het moment van afhalen bieden we u ook de kans om turnkledij aan te kopen

Boekenlijsten per richting – schooljaar 2023-2024

2de jaar:

3de jaar:

4de jaar:

5de jaar:

6de jaar:

Lockers

Opnieuw is er de mogelijkheid om een locker te huren. Hierin kan je je laptop, turngerief, handboeken… veilig opbergen.

 • De huurprijs voor een locker bedraagt € 15 op jaarbasis. Daarnaast wordt ook een waarborg van € 10 gevraagd. Beiden worden verrekend via de schoolrekening. De waarborgsom kan op het einde van het schooljaar gerecupereerd worden indien de locker zich in goede staat bevindt. Een zwaar vervuilde of beschadigde locker of het verlies van de sleutel kan leiden tot het inhouden van de waarborg.
 • De leerlingen uit de sportklassen krijgen voorrang bij de inschrijvingen. Voor hen loopt de huurperiode van 11/09/2023 t.e.m. 26/06/2024. Voor alle andere leerlingen start de huurperiode een week later, op 18/09/2023.
 • Wie een locker huurt, is volledig verantwoordelijk voor de netheid ervan. Misbruik wordt gesanctioneerd. Elke huurder krijgt, voor de periode van de huur, een sleutel. De directie eigent zich het recht toe een zware sanctie te kleven op misbruik. De directie en de lockerverantwoordelijke mogen te allen tijde een locker openen.
 • Inschrijven voor het huren van een locker kan via een enquête op Smartschool. Op zaterdag 2 september om 10.30 u. stellen we de enquête ‘Huur locker’ open voor alle sportklassen. Vanaf zaterdag 9 september om 10.30 u. kan iedereen inschrijven. We hanteren het principe ‘Eerst komt, eerst maalt’.

Eenmaal de enquête ingediend is, ga je akkoord met de hierboven beschreven afspraken.

Fietsenstalling

De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus (Klapstraat). Dit kan elke dag tussen 7.45 u. en 8.25 u. Na schooltijd zal deze poort open zijn tot 16.20 u.. Op woensdag is dit tot 12.20 u.

In het verleden werden er reeds meerdere malen fietsen gestolen buiten in de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat. We raden daarom sterk af om fietsen te plaatsen in de rekken ter hoogte van de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat.

De leerlingen die in de studie blijven, ’s middags naar huis gaan eten, een 5de lesuur hebben op woensdag of een naschoolse activiteit bijwonen, stallen hun fiets aan de dienstingang (Pontstraat nr. 5) achter de aluminiumpoort rechtover de Sint-Martinuskerk. Zij verlaten vervolgens de dienstingang via dezelfde weg en betreden het college via de leerlingeningang Pontstraat 11. Niemand mag via de keuken het college betreden.

Ook na de lessen, de studie of andere activiteiten verlaten de leerlingen de school enkel via de leerlingeningang Pontstraat nr. 11 om hun fiets aan de dienstingang te halen. Leerlingen komen niet zelf met de wagen of per bromfiets naar het college, tenzij ze wegens de grote afstand (min. 10 km) daartoe toestemming kregen van de pedagogisch adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.

Sport- en turnkledij

Elke leerling moet voor het vak Lichamelijke Opvoeding beschikken over het standaard turnpak, te verkrijgen via het college. Vanaf dit schooljaar krijgen de T-shirts een nieuw ontwerp, maar de oude versie blijft uiteraard ook nog geldig. Een volledig nieuw L.O.-pak kost € 25 (€ 12 voor de short, € 13 voor de T-shirt).

Leerlingen van het eerste jaar die een turnpak van het college nodig hebben, krijgen de kans om dit begin september online te bestellen (instructies volgen).

Leerlingen van het tweede tot zesde jaar die nieuwe turnkledij nodig hebben voor volgend schooljaar, kunnen hiervoor op school terecht bij het afhalen van de boeken op vrijdag 25 augustus, maandag 28 augustus en dinsdag 29 augustus. U kunt de turnkledij, mits cash betaling of betaling via Payconiq, onmiddellijk meenemen naar huis.

Wie doorheen het schooljaar merkt dat de turnkledij aan vervanging toe is, dient hiervoor met zijn leerlingenkaart langs te gaan op prefectuur 1 bij dhr. Filip Van de Winkel. De aangekochte T-shirt en/of broek zullen dan verrekend worden via de eerstvolgende schoolrekening.

Leerlingen die hun turnpak nog niet in orde hebben, nemen voorlopig in eigen sportkledij (T-shirt en short) deel aan de L.O.-les.

Effen witte sokken en (overwegend) witte sportschoenen koopt men elders.

Het turnpak kan na de L.O.-les opgeborgen worden in de kast die aan de klas is toegewezen of in een persoonlijke locker. Alles moet onuitwisbaar met de volledige familienaam getekend zijn (kan eenvoudig met stift geschreven worden op het witte lintje in shirt en broek). We dringen er ook op aan dat na een wasbeurt het turnpak opnieuw in orde is tegen de eerstvolgende L.O.-les en dat het niet blijft rondslingeren in klassen, aan de kapstokken in de gangen of op de speelplaatsen.

Tijdens de zwemlessen dragen de leerlingen een aansluitende zwembroek of badpak (geen strandshort of sportbikini). In het collegezwembad is een latex badmuts verplicht. Het zwemgerief neem je na elke zwemles mee naar huis.

Voor vrij te kiezen training, zwemmen en naschoolse sport voorzie je andere kledij.

Vrijstelling L.O.- of zwemlessen

De leerlingen leggen attesten voor kortstondige vrijstelling van L.O.- of zwemlessen rechtstreeks aan hun leerkracht L.O. voor. Bij een langdurige ongeschiktheidsverklaring wordt een vervangtaak opgelegd en dient men zijn doktersattest in bij de adjunct-directeur.

Maaltijden

Alle leerlingen zullen een tijdelijke leerlingenkaart ontvangen met hierop hun naam en hun persoonlijke barcode.  Zo zijn zij in de mogelijkheid om vanaf vrijdag 1 september soep en/of een belegd broodje of een warme maaltijd te bekomen.

Tijdens de middagpauze zijn volgende opties mogelijk om te eten op het college:

 • Een warme maaltijd (€ 6,00) nuttigen in de warme refter. Een jaarabonnement voor de warme maaltijden (regime van 4 warme maaltijden) kost € 630.
 • Eigen lunchpakket en drankje meebrengen van thuis. Er kan in de Ponderosa soep bekomen worden voor € 0,80.
 • Een belegd broodje aankopen in de warme refter. De kostprijs bedraagt € 3,00 per broodje, inclusief een kom soep.

De registratie van de aankoop van soep of een belegd broodje gebeurt via de barcode op de leerlingenkaart. De afrekening volgt dan via de schoolrekening. Draag daarom heel goed zorg voor je leerlingenkaart, het betreft immers een waardekaart!

Let op: op het college kunnen er geen dranken aangekocht worden. De leerlingen kunnen gratis plat water krijgen in de refter. 

Voor een vlot verloop hanteren we volgende shifts in de warme refter. We vragen aan de leerlingen die een warme maaltijd nuttigen om meteen op onderstaand uur naar de refter te komen. Indien dit om een bepaalde reden (bv. inhaaltoetsen) uitzonderlijk niet kan, laat dit dan vooraf aan mevr. Lippens weten via Smartschool.

 • maandag:
  • 1ste shift (binnenkomen vanaf 12.05 u.): 2de en 3de graad
  • 2de shift (binnenkomen vanaf 12.35 u.): 1ste graad
 • dinsdag:
  • 1ste shift (binnenkomen vanaf 12.05 u.): 1ste graad
  • 2de shift (binnenkomen vanaf 12.30 u.): 2de en 3de graad
  • 3de shift (binnenkomen vanaf ongeveer 12.50 u., na laatste jaar): extra eters – wie niet ingeschreven is via regime of geen leerlingenkaart bij zich heeft die dag

 Binnen de eerste en tweede shift is er nog een aangepaste volgorde van de verschillende jaren. Deze wordt later gecommuniceerd.

 • donderdag:
  • 1ste shift (binnenkomen vanaf 12.05 u.): 2de en 3de graad
  • 2de shift (binnenkomen vanaf 12.35 u.): 1ste graad
 • vrijdag: iedereen welkom vanaf 12.05 u.

Mogelijke middagregimes : 

 • I  = intern 
 • 4= kwartintern: leerlingen die op school blijven, maar niet warm blijven eten: 
  • leerlingen brengen hun eigen boterhammen (en drankje) mee 
  • soep is verkrijgbaar tegen € 0,80
  • belegde broodjes zijn verkrijgbaar tegen € 3,00, soep inbegrepen
 • 2 = halfintern: leerlingen die een warm middagmaal (soep inbegrepen, verrekend via de schoolrekening) op school gebruiken 
 • E = extern: leerlingen die effectief thuis gaan eten – uitzonderingen worden persoonlijk met de pedagogisch adjunct – directeur, dhr. Rob De Winter besproken.  “Ergens in de stad” eten is in ieder geval verboden, cf. schoolreglement 4.1.6. Wij vragen de ouders geen uitzonderingen op deze afspraken toe te staan en hun zoon/dochter geen toestemming te geven zo zij niet echt naar huis gaan eten.

Op de eerste schooldag vragen we de ouders om de gele infofiche in te vullen. Aangezien deze infofiche belangrijk is voor de administratie van de school, verzoeken we iedereen om deze fiche aan zijn/haar klastitularis te bezorgen ten laatste tegen woensdag 6 september om 12.00 u. 
Op deze fiche geeft u voor elke dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) het ‘regime’ (zie boven) aan, en dit kan/mag verschillend zijn van dag tot dag.  

voorbeelden: 

maandagdinsdagdonderdagvrijdag
42E4

of : 

maandagdinsdagdonderdagvrijdag
IIII

of : 

maandagdinsdagdonderdagvrijdag
2244

Van regime wijzigen gedurende het schooljaar kan in uitzonderlijke gevallen op aanvraag bij dhr. Rob De Winter.

Leerlingenbegeleiding

Verlofdagen

BELANGRIJKE DATA – EXAMENPERIODES

Op vrijdag 1 september ontvangen alle leerlingen een boekje waarin, naast het schoolreglement, ook onze jaarkalender is opgenomen. In dit boekje vindt u belangrijke data alsook de examenperiodes voor het volledige schooljaar terug. Wij verwijzen ook graag naar onze website voor mogelijke wijzigingen in onze jaarkalender https://humaniora.sjcaalst.be/evenementen/maand.

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR 2023-2024

 • 29 september 2023: facultatieve vrije dag
 • 2 oktober 2023: pedagogische studiedag
 • 28 oktober 2023 – 5 november 2023: herfstvakantie
 • 11 november 2023: Wapenstilstand
 • 19 december 2023: leerlingenbespreking – de leerlingen zijn thuis
 • 20 december 2023: leerlingenbespreking – de leerlingen zijn thuis
 • 23 december 2023 – 7 januari 2024: kerstvakantie
 • 10 februari 2024 – 18 februari 2024: krokusvakantie
 • 30 maart 2024 – 14 april 2024: paasvakantie
 • 1 mei 2024: Dag van de Arbeid
 • 9 mei 2024: O.L.H.-Hemelvaart
 • 10 mei 2024: vrije dag
 • 19 mei 2024: Pinksteren
 • 20 mei 2024: Pinkstermaandag
 • 29 juni 2024 – 2 september 2024: zomervakantie

Waar kunnen leerlingen studeren of schooltaken maken?

Verloren voorwerpen

Het is opvallend hoeveel waardevolle voorwerpen ieder jaar hun eigenaar niet terugvinden omdat ze niet genaamtekend zijn.
Het persoonlijk materiaal dat een leerling op het college gebruikt, moet gemerkt zijn met tenminste de familienaam en de initialen van de voornaam.
Verloren voorwerpen die niet genaamtekend zijn, krijgen een plaatsje in het ‘verloren voorwerpenlokaal’ dat zich op het gelijkvloers van gebouw ’37 bevindt. Elke dag, stipt om 13.05 u. (behalve op woensdag), kunnen leerlingen zich aanmelden op prefectuur 1. Dhr. F. Van De Winkel begeleidt hen dan naar het ‘verloren voorwerpenlokaal’.
We raden leerlingen aan eerst een kijkje te nemen in de gangen en op de rekken op de speelplaats alvorens zich tot de prefectuur te wenden.

image_pdfimage_print
Scroll naar boven