image_pdfimage_print

Table Of Contents

Handboeken en Boekenlijsten

De leerlingen die handboeken hebben besteld via het online boekenplatform van het college kunnen deze, na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze rekening, afhalen op donderdag
27 augustus van 08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u. en op vrijdag 28 augustus van
08.30 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 18.00 u. in de P. Taeymanszaal (ingang via de leerlingeningang Pontstraat 11).

Voor internen: Op maandag 31 augustus kunnen (enkel!!) de internen, die hun kamer komen installeren, hun boeken afhalen bij dhr. R. Langelet, internaatsbeheerder, van 14.00 u. tot 20.00 u., eveneens na ontvangst van het verschuldigde bedrag op onze rekening.


Veiligheidsmaatregelen code geel

Op 1 september starten we in code geel. Dit betekent dat al onze leerlingen vijf dagen per week naar school komen (dus ook op woensdag).
Om ieders veiligheid te garanderen, vragen we onze leerlingen om volgende maatregelen ter harte te nemen:

  • Binnen de schoolgebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht! Tijdens de pauzes (buiten) en de lessen L.O. hoef je geen mondmasker te dragen. Let wel, je moet je mondmasker altijd bijhebben om naar het toilet te gaan en om het klassengebouw te betreden.
  • Handhygiëne (zeker na toiletbezoek) is en blijft belangrijk! Iedereen ontsmet zijn/haar handen bij het binnenkomen van de school, bij het binnenkomen van het klaslokaal en bij het verlaten van het klaslokaal. Het college voorziet hiertoe de nodige producten.

Klasrijen

Voortaan vormen we klasrijen alvorens we ons naar het lokaal begeven. Elke klas krijgt een vaste plaats op de speelplaats toegewezen. Volg steeds de instructies van leerkrachten en studiemeesters-opvoeders.


Dagorde 1 september

De leerlingen komen de school binnen via Pontstraat nr. 11 of via de rolpoort aan de Louis D’Haeseleerstraat.
Op 1 september brengen alle leerlingen een lunchpakket mee en eet iedereen ’s middags op het college!

EERSTES

De leerlingen van het eerste jaar komen naar het college op dinsdagmorgen 1 september vóór het eerste belteken van 08.25 u. Zij brengen enkel schrijfgerief, wat papier en een lunchpakket mee naar school. De ouders nemen afscheid op straat. De coronamaatregelen dwingen ons ertoe om géén ouders toe te laten op de speelplaats. Bedankt voor uw begrip.

Tot 08.25 u.:      De leerlingen worden onthaald op de grote speelplaats.
08.25 u. :             De leerlingen van het eerste jaar begeven zich naar de kleine speelplaats voor een eerste kennismaking met de klas en de klassenleraar.
08.45 u.:              verdere kennismaking in klasverband
11.15 u. :             middagpauze met lunch samen met de meters en peters
13.15 u. :             verkenning van de school samen met de meters en peters
16.00 u. :             einde eerste schooldag – geen studie (wel vanaf donderdag 3 september)

TWEEDES T.E.M. ZESDES

Nieuwe leerlingen die instromen in leerjaren 2 tot 6 melden zich om 08.40 u. aan bij het onthaal via Pontstraat nr. 7. Zij krijgen een rondleiding alvorens om 09.20 u. (vijfdes en zesdes) of 09.35 u. (derdes en vierdes) of 09.50 u. (tweedes) aan te sluiten bij hun klas.

Alle andere leerlingen van het vijfde en zesde jaar komen naar school tegen 09.20 u.
Alle andere leerlingen
van het derde en vierde jaar komen naar school tegen 09.35 u.
Alle andere leerlingen
van het tweede jaar komen naar school tegen 09.50 u.

Alle leerlingen (ook de nieuwe leerlingen!) van 2 t.e.m. 6 begeven zich op het opgegeven uur (zie hierboven) naar een van de onderstaande verzamelplaatsen voor de afroeping van de klassen.

tweedes :         kleine speelplaats
derdes :            kleine speelplaats
vierdes :            grote speelplaats
vijfdes :             kleine speelplaats
zesdes :             grote speelplaats

11.00 u.:              pauze
11.15 u. :             einde pauze – terug naar de klas : verdere info of les door de klassenleraar
12.05 u. :             middagpauze
13.15 u. :             lessen volgens lessenrooster
16.00 u. :             einde lesdag 1 september – geen studie (wel vanaf donderdag 3 september)


Dagorde vanaf 2 september


Fietsenstalling

De leerlingen plaatsen hun fiets in de fietsenstalling onder de wetenschapscampus (Klapstraat). Dit kan elke dag tussen 07.45 u. en 08.25 u. Na schooltijd zal deze poort open zijn tot 16.25 u.
Het is ten stelligste verboden om fietsen te plaatsen in de rekken ter hoogte van de Klapstraat en de Louis D’Haeseleerstraat.
De leerlingen die in de studie blijven, ’s middags naar huis gaan eten of een naschoolse activiteit bijwonen, stallen hun fiets aan de dienstingang achter de aluminiumpoort rechtover de Sint-Martinuskerk. Zij verlaten vervolgens de dienstingang via dezelfde weg en betreden het college via de leerlingeningang Pontstraat 11. Niemand mag via de keuken het collegegebouw betreden.
Leerlingen komen niet zelf met de wagen of per bromfiets naar het college, tenzij ze wegens de grote afstand (min. 10 km) daartoe toestemming kregen van de adjunct-directeur dhr. Rob De Winter.


Sport- en gymkledij

Elke leerling moet voor L.O. beschikken over het standaard gympak, te verkrijgen via het college. De leerlingen brengen dit gymgerief mee bij de eerste L.O.-les. Voor leerlingen die een nieuw gympak nodig hebben, krijgen de kans om dit online te bestellen (instructies volgen). Leerlingen die hun gympak nog niet ontvangen zouden hebben, nemen voorlopig in eigen sportkledij (T-shirt en short) deel aan de L.O.-les.
Effen witte sokken en (overwegend) witte sportschoenen koopt men elders.

Dit gympak kan na de L.O.-les opgeborgen worden in de kast die aan de klas is toegewezen of in een persoonlijke locker. Alles moet onuitwisbaar met de volledige familienaam getekend zijn. We dringen erop aan dat het gympak niet blijft rondslingeren in klassen, gangen of op de speelplaatsen. Na een eventuele wasbeurt moet het gympak opnieuw in orde zijn tegen de eerstvolgende L.O.-les.
In het collegezwembad is een badmuts verplicht. Strandkledij is niet toegelaten. Een eenvoudige zwembroek (geen boxershort) of badpak volstaat. Het zwemgerief neem je na elke zwemles mee naar huis.

Voor vrij te kiezen training, zwemmen en naschoolse sport voorziet men andere kledij.


Maaltijden (opgelet: dit schooljaar geen soep/warme maaltijden!)

Willen de ouders, vóór het schooljaar begint, overleggen welk middagregime (*) hun zoon of dochter zal volgen?
Dit schooljaar bieden we ’s middags geen warme maaltijden aan. Ook soep zullen we helaas niet aanbieden. De coronamaatregelen laten ons niet toe om het warm middagmaal veilig te organiseren.
*Mogelijke middagregimes :
I=            intern
4=           kwartintern (leerlingen die op school blijven):
– leerlingen brengen hun eigen boterhammen (en drankje) mee
– broodjes zijn verkrijgbaar mits reservatie vooraf (instructies volgen – de kostprijs bedraagt 2,20 euro per broodje)
E=           extern: leerlingen die effectief thuis gaan eten – uitzonderingen worden persoonlijk met de adjunct-directeur, dhr. R. De Winter besproken – «ergens in de stad» eten is in ieder geval verboden, cf. Schoolreglement 4.1.6.

Op de eerste schooldag vragen we de ouders om de gele infofiche in te vullen. Aangezien deze infofiche belangrijk is voor de administratie van de school, verzoeken we iedereen om deze fiche aan zijn/haar klassenleraar te bezorgen ten laatste tegen vrijdag 4 september om 12.00 u.
Op deze fiche geeft u voor elke dag (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) het ‘regime’ (cf. supra) aan, en dit kan/mag verschillend zijn van dag tot dag.

Voorbeelden:

maandagdinsdagdonderdagvrijdag
44E4

of :

maandagdinsdagdonderdagvrijdag
IIII

of :

maandagdinsdagdonderdagvrijdag
4444

Avondstudie

Leerlingen die zich willen verzekeren van een regelmatige studietijd of die de wachttijd vóór ze vervoer naar huis hebben, nuttig willen besteden, kunnen iedere volle lesdag (ook op vrijdag) terecht in de opvangstudie van 16.15 u. tot 17.00 u. of de avondstudie van 16.15 u. tot 17.30 u. of van 16.15 u. tot 18.00 u.

Dit aanbod geldt voor alle leerlingen van eerstes tot zesdes.

Er zal avondstudie zijn vanaf donderdag 3 september.

Enkel bij bepaalde door de school georganiseerde activiteiten, zoals sportdag, studiereizen is er uitzonderlijk geen avondstudie en ook op woensdag is er geen studie!

Om uw zoon/dochter in te schrijven, gebruikt u het enquêteformulier op Smartschool. U logt in met uw co-account, klikt op Enquête, vervolgens op inschrijving avondstudie en beantwoordt de vragen. U kan deze enquête invullen tot en met vrijdag 5 september 2020.
De keuze die u bij het begin van het schooljaar maakt betreffende de avondstudie, geldt in principe voor het gehele schooljaar. Veranderingen die in de loop van het schooljaar om ernstige redenen noodzakelijk blijken, worden schriftelijk geregeld met de adjunct-directeur, dhr. Rob De Winter.


Ouderavonden

De infoavonden voor de eerste en tweede graad kunnen dit jaar helaas niet doorgaan.
We voorzien in een online alternatief.
Verdere inlichtingen: zie digitale nieuwsbrief FOCUS

Op het einde van het eerste semester nodigen we alle ouders uit op een individueel oudercontact. Dit oudercontact vindt plaats vóór de kerstvakantie, op donderdag 19 december tussen 14.00 u. en
22.00 u. U ontvangt hierover een brief samen met het rapport dagelijks werk van vrijdag 29 november. De kans bestaat dat we dit oudercontact online moeten organiseren. We brengen u tijdig op de hoogte.


Reglement en kalender

Elke leerling ontvangt op 1 september een reglement met kalender waarin de belangrijke data van o.a. rapporten en proefwerken worden vermeld.
Hieronder vindt u alvast de data van schoolvakanties en andere vrije dagen voor 2020-2021:

Vrije dag: maandag 5 oktober
Vrije dag: dinsdag 6 oktober (pedagogische studiedag)
Herfstvakantie: van maandag 2 november tot zondag 8 november
Wapenstilstand: woensdag 11 november
Kerstvakantie: van maandag 21 december tot zondag 3 januari
Krokusvakantie: van maandag 15 februari tot zondag 21 februari
Paasvakantie: van maandag 5 april tot zondag 18 april
O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 13 mei
Vrije dag: vrijdag 14 mei (brugdag)
Pinkstermaandag: 24 mei
Zomervakantie: van donderdag 1 juli tot dinsdag 31 augustus


Communicatie met ouders

FOCUS:
Voor meer informatie i.v.m. de organisatie van de school, de maandkalender, nieuws e.d. verwijzen we graag naar FOCUS, onze digitale nieuwsbrief. FOCUS ontvangt u minstens één keer per maand.

SMARTSCHOOL:
Bij het begin van het schooljaar ontvangen alle leerlingen een account voor het digitale schoolplatform Smartschool.
Ook alle ouders beschikken ook over een eigen co-account. We willen u met nadruk vragen om deze co-account te activeren. Er zijn per leerling twee co-accounts beschikbaar. De toegang tot Smartschool vindt u op de startpagina van onze website voor de humaniora: https://humaniora.sjcaalst.be/ of rechtstreeks via https://sjcaalst.smartschool.be

Als gebruikersnaam geeft u dezelfde gebruikersnaam als die van uw zoon of dochter in (naamvoornaam). Het unieke persoonlijke wachtwoord vindt u terug in de brief die we op 1 september met uw zoon/dochter mee naar huis geven. U kunt deze wachtwoorden te allen tijde wijzigen.
Mocht u enige hinder ondervinden, dan kunt u contact opnemen met onze ICT-coördinator, dhr. Helmut Moortgat (helmut.moortgat@sjcaalst.be).

We kijken ernaar uit om al onze leerlingen hartelijk te verwelkomen op 1 september!

Karla De Vuyst, directeur
Frederik Van Rampelberg, adjunct-directeur
Rob De Winter, adjunct-directeur
Arie De Rijck, algemeen directeur

Scroll naar top